Na Obchodní akademii a Střední zemědělské škole v Bruntále (OA a SZeŠ) během posledního květnového týdne ukončili maturity akademici. V první červnový týden čeká takzvaná zkouška z dospělosti mladé zemědělce.

„Studentské maturity provázela maturitní zkouška z anglického jazyka, skládaná pracovníky školy. Tu složilo pět osob z řad zaměstnanců různých škol,“ řekl Deníku ředitel Ladislav Konopka. Sám ředitel šel vzorem, tedy i on získal 29. května maturitní vysvědčení. Ze OA a SZeŠ se to s výborným prospěchem podařilo ještě i Věrce Bílkové, Radce Kotoučková a Jitce Kusendové. K nim se přiřadila i Helena Hanzelková ze Střední školy služeb Bruntál. „Maturitní zkoušku účastníci kurzu absolvovali v projektu Evropská škola,“ podotknula koordinátorka projektu při OA a SZeŠ Radka Mikudíková.

Předsedkyní maturitní komise byla Barbora Steinerová, která uvedla: „Výsledky dospělých byly úžasné. Nasadili vysoko laťku svým studentům. Místopředsedou komise se stal Roman Brázda, zkoušející byla profesorka Dana Juřičková. Absolventi převzali v ředitelně školy maturitní vysvědčení jako odměnu za své dvouleté studium v projektu Evropská škola.

Při převzetí vysvědčení vzájemně zavzpomínali na svá školní léta a veselé historky, které je provázely. Právo jednotlivé zkoušky získali s povolením ředitele Ladislava Konopky, jenž projekt zhodnotil: „Zkouška je zcela bezplatná. Stát ji oficiálně uznává. Studovat se dá skutečně po celý život, o čemž se dnes a denně přesvědčujeme.“