Starostka Krnova Renata Ramazanová přijala v sobotu 20. června na radnici velvyslance Řecké republiky Konstantinose Kokossise. Na Řecké dny do Krnova přijela také řada dalších významných hostů, mezi nimiž byla například tajemnice Světové rady Řeků Olga Sarantopulu, místostarosta řeckého města Agrinio Grigoris Kaludiotis, pomocný biskup olomoucko-brněnské eparchie Jáchym a členové správní a dozorčí rady Asociace řeckých obcí v ČR.

„Krnov má zvláštní pohnuté osudy, protože všichni jeho novodobí obyvatelé sem přišli až po roce 1945. Velmi záhy obyvatelstvo Krnovska doplnili Řekové. Od té doby město Krnov budujeme společně s řeckými spoluobčany a toto soužití trvá už více než šedesát let," uvedla starostka Renata Ramazanová.

"Ať už naši předkové přišli z různých koutů Československa, z Volyně nebo z ještě větší dálky, Krnov je domovem pro nás všechny. Proto jsem ráda, že nejméně jednou ročně pro nás Řekové připraví zajímavý program a nabídnou nám svou kulturu. Řecká kultura je nedílnou součástí kultury obyvatel našeho města,“ doplnila starostka Krnova.

Velvyslanec chválil krnovské Řeky

Od příchodu Řeků do tehdejšího Československa sice uplynulo šest desetiletí, ale velvyslanec Řecké republiky Konstantinos Kokossis připomíná, že je stále důvod se k této události vracet.: „Jsem rád, že mohu vyjádřit poděkování za to, že v době, která byla pro nás velmi těžká, se tento stát a konkrétně toto město ujalo velkého úkolu a přijalo lidi vykořeněné ze svých domovů, ze své vlasti. Řekové tady vyrostli, studovali, žijí, pracují, jsou dobrými občany své druhé vlasti a aktivně se podílí na ekonomickém a kulturním životě města i regionu. To je pro nás v Řecku skutečně potěšující.“

Program Řeckých dnů zahájil v pátek koncert Marthy a Teny Elefteriadu a Greek dance party. V sobotu odpoledne na krnovském náměstí v rámci Řeckých dnů 2009 vystoupili folklorní taneční soubory z Řecka, Polska, Šumperku, Krnova, Prahy a Brna. Pořadatelé mezi návštěvníky přivítali velvyslance Řecké republiky i starostku Krnova.

V sobotu pokračoval program Řeckých dní slavnostním zasedáním správní rady Asociace řeckých obcí v ČR a předsedů jednotlivých řeckých spolků z různých měst České republiky. byl ukončen řeckou taneční zábavou. Řecké dny pořádala Řecká obec Krnov-město s Asociací řeckých obcí v ČR za podpory města Krnova, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR a Řecké republiky.