Zasedání krnovského zastupitelstva se koná jako obvykle v kostelecké hasičské zbrojnici na ulici Partyzánů. Zastupitelé si vyslechnou zprávy o činnosti Policie ČR, Městské policie Krnov a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Krnova v loňském roce.

Znovu si připomenou, jaké problémy vzešly z Fóra Zdravého města Krnova a jaká opatřeními mohou přispět k jejich řešení. Mají na programu prodej některých pozemků a od 18 hodin svůj čas budou věnovat také připomínkám občanů.

Nejdůležitějším bodem dnešního jednání je úprava rozpočtu města Krnova. Nová situace nastala díky převodu zůstatku z loňského roku a po navýšení příjmů se na straně výdajů objevilo 94 milionů korun, které čekají na rozdělení.

Zastupitelé určí, kam do běžného i kapitálového rozpočtu peníze nasměrují.

„Největší část finančních prostředků bude směřovat do investic. A to jak do rozpracovaných akcí, jako je rekonstrukce Smetanových sadů nebo úprava chodníku na Albrechtické ulici, tak akcí nových, k nimž patří třeba nasvětlení přechodu pro chodce v Krásných Loučkách, rekonstrukce komunikací na Rooseveltově ulici a v Petrově dole, rozšíření parkovacích ploch na Sídlišti pod Cvilínem, výměna oken v bytových domech i ve školách nebo zpřístupnění budovy kina imobilním osobám," uvedla starostka Krnova Alena Krušinová s tím, že zastupitelé nesmí zapomínat ani na projektovou přípravu, která bude potřebná pro realizaci různých akcí v příštích letech.

„Peníze půjdou například na projekty nového chodníku na Petrovické ulici, úpravy problematické křižovatky ulic Sv. Ducha, Hlubčické, Dvořákova okruhu a Soukenické ulice, řešení ulic Mikulášské či Gorkého anebo parkoviště u nemocnice. V běžném rozpočtu by se pak měly objevit peníze na opravu střechy Městského divadla či konzervace sousoší Olbrama Zoubka Radost ze života," uvedla starostka Alena Krušinová.

Na programu je i schválení závěrečného účtu za rok 2013 a zpráva nezávislého auditora, který přezkoumal hospodaření města Krnova.