Krnovští zastupitelé se dnes budou věnovat hospodaření, schválí obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a také projednají, zda město koupí Prior nebo hrobku rodiny Riegrů.

Mezi body programu, které se týkají hospodaření města, bude zastupitelům ke schválení předložena účetní uzávěrka za rok 2017 a seznámí se s plněním rozpočtu města k 31. březnu.

„Ve výdajích jsou navrženy i nové akce a dochází i k úpravám již schválených akcí podle výsledků výběrových řízení, popřípadě podle potřeb jednotlivých odborů,“ uvedl vedoucí krnovského odboru ekonomiky a financí Josef Hranec.

K nově zařazeným akcím patří například rekonstrukce schodiště spojující ulice Brožíkovu a Pod Rozhlednou, výstavba části chodníku v bývalých kasárnách, rekonstrukce výtahu v budově polikliniky nebo zřízení Senior Pointu v domově pro seniory.

Celková úprava povyšuje schválený rozpočet města na straně příjmů o 11,9 milionu korun, na straně výdajů o 14,2 milionu korun. „Rozdíl ve výši 2,3 milionu korun představuje zůstatek Fondu rozvoje bydlení, který je do rozpočtu zapojen přes financování,“ upřesnil Josef Hranec.

Zastupitelstvo také rozhodne, jestli město prodá jak bývalou plicní léčebnu na Ježníku, o kterou projevilo zájem soukromé středisko praktického vyučování Renova, tak jednu z budov bývalé školy v Kostelci.

Tu chce koupit zřizovatelka soukromé školy MŠ a ZŠ Klíček, aby mohla rozšířit svou činnost o druhý stupeň základní školy. Dosud město předpokládalo, že v objektu budou sdílené prostory pro spolky, pobočka městské knihovny a expozice věnovaná sousednímu kostelu sv. Benedikta.