Když se dospělí dívají na děti s mobily, počítači, tablety, iPhony a smartphony, často si položí otázku: nebylo v dřívějších dobách bez těchto krámů lépe? Tak si skauti z Krnovské trojky sestrojili stroj času a vydali se do minulosti zjistit, jak se tam žilo bez internetu.

Praotec Čech se svým lidem kdesi u Visly zoufale bojoval proti zákeřným bandám, které kradou úrodu, dobytek, a unášejí ženy i děti. Když už jim došla trpělivost, vydali se na těžkou pouť, až dorazili k hoře Říp.

Tady se Čechovi zalíbilo mléko, strdí a hluboké hvozdy plné zvěře.
Praotec Čech myslel, že tady už bude klid, ale zanedlouho se objevili barbaři Avaři. Nebýt franského kupce Sáma, asi by to se Slovany dopadlo špatně.

Sotva Sámo porazil Avary, poznali skauti i franského krále Dagoberta I. , bitvu u Wogastisburku, Kroka s jeho třemi sličnými dcerami, udatného Bivoje s kancem, věštkyni Libuší, svatého Václava, jeho matkou Drahomíru a babičku Ludmilu, vnuka Václava i bratra Boleslava.

„Stroj času nám umožnil, abychom viděli nejen staré dějiny rodu přemyslovského a lucemburského, ale také se nám představil Jiřík z Poděbrad, potkali jsme se s Rudolfem II a také s Tomášem Garrigue Masarykem a Václavem Havlem,“ uvedla k vydařené akci skautská vedoucí Duška Cestrová.