Krize. Tak označil vedoucí sociálního odboru krnovského městského úřadu František Fojtík situaci, která loni nastala v Domově pro seniory Krnov.

V říjnu v odpovědi na petici, která obsahovala žádost o odvolání ředitelky Hany Šutovské, uvedl: „Od června, kdy byly poprvé sumarizovány připomínky ze strany zaměstnanců, učinil management domova řadu opatření, která směřují k vyřešení problémů. Na zhodnocení je třeba určitý čas."

Management tedy dostal do konce roku čas na to, aby ukázal, jak se s krizí vypořádal. Tento čas již vypršel. Sociální odbor dodržel slib a krnovští radní dnes mají na stole hodnotící zprávu a budou se tématem domova zabývat.

Co se vlastně loni v domově, který je příspěvkovou organizací města, dělo? Na konci dubna se odbor sociálních věcí začal zabývat stížnostmi personálu.

„Objektivním faktem je stav nespokojenosti velké části personálu v otázce personálního řízení. Z anonymních i neanonymních podání nebo osobních upozornění bylo zřejmé, že problém je závažný," uvedl v dokumentu z loňského října František Fojtík.

On i místostarosta Krnova Jan Krkoška (ANO) absolvovali několik schůzek se zaměstnanci. „Výrazně převažující část zaměstnanců prezentovala svou nespokojenost, připomínky se týkaly personálního řízení, komunikace, chování a jednání vedoucí úseku přímé péče," popsal problém v odpovědi petentům.

Radní i ostatní zastupitelé se situací v domově opakovaně intenzivně zabývali. Už v létě dostala ředitelka domova Hana Šutovská pokyn, aby zpracovala dokument o tom, jaká opatření vedení domova učinilo a učiní, aby se zlepšila kvalita péče. Tento dokument ředitelka vypracovala a odevzdala 16. srpna. Obsahoval výčet 98 opatření různé povahy.

Počátkem září obdrželo město petici s žádostí o odvolání ředitelky Hany Šutovské a vedoucí úseku přímé péče Jitky Vávrové, pak byli s obsahem petice seznámeni radní. Petenti kritizovali kvalitu poskytované péče a oblast řízení.

Vedení domova reagovalo dotazníkovým šetřením, v němž 67 klientů a jejich rodinných příslušníků vyjádřilo svou spokojenost s úrovní poskytovaných služeb.

V říjnu jsme o stížnostech nespokojených příbuzných ubytovaných klientek a o názoru ředitelky informoval Deník v čláku „Naše maminky v domově trpí, tvrdí dcery". Ten vzbudil velký ohlas. Dostali jsme řadu čtenářských ohlasů, včetně stanoviska bývalé ředitelky domova pro seniory na Ježníku v Krnově Mileny Baranové. Mnozí čtenáři v reakci na tyto články vyjádřili spokojenost s prací personálu.

Radní projednají souhrnnou hodnotící zprávu o vývoji situace v domově za druhé pololetí loňského roku.

Gabriela Mathiasová