Krnovští dobrovolní hasiči měli v roce 2008 o sto třináct výjezdů méně než v roce 2007. Může za to rok bez větších živelných pohrom. Ze sto pětapadesáti výjezdů bylo dvacet procent pohotovostí.

„Členové naší jednotky jsou povoláni na zbrojnici vždy ve chvíli, kdy profesionální kolegové vyjedou mimo katastr města Krnova. Loni se jednalo přibližně o třiadvacet případů. Zbylých sto dvacet výjezdů se členové naší jednotky fakticky účastnili,“ informoval Dan Vítek, velitel dobrovolných hasičů.

V roce 2007 museli hasiči vyjíždět na povodně i k následkům větrných smrští. Rok 2008 byl daleko klidnější a nastaly také změny ve vysílání jednotek k určitým zásahům. „Hasiči jsou operačním střediskem povoláváni ve chvíli, kdy může dojít k ohrožení lidských životů. Omezili se tak technické zásahy v podobě otevírání uzavřených prostor, případně likvidace hmyzu. Zájemci o tyto služby jsou odkazováni na specializované firmy,“ řekl Dan Vítek.

Nejvíce zásahů měli hasiči loni v srpnu. To vyjížděli téměř denně. Nejklidnějším měsícem byl překvapivě duben, kdy byly zaznamenány jen čtyři výjezdy. Převážná část zásahů byla technického charakteru. Do boje s ohněm se museli členové jednotky pustit čtyřiačtyřicetkrát. Nejvíce zásahů evidují okolo 18. hodiny.

Pravidelně cvičí Dobrovolní hasiči z Krnova se v minulém roce účastnili několika námětových cvičení. Jedno velké cvičení v prostoru skládky Dalkia dokonce sami organizovali.

„Námětová cvičení jsou nedílnou součástí přípravy hasičů naší jednotky. Pomáhají nám vyzkoušet a osvojit si správné techniky zásahu. Loni jsme cvičili ve skladovacích prostorách v Dalkii, kde ze šachty vyprošťovali figuranta členové našeho lezeckého družstva. Druhé cvičení bylo na statku. Tam se naši a profesionální hasiči museli poprat se stádem krav. Třetí cvičení se uskutečnilo na řece Opavě, kde kromě dopravní nehody vozidla do řeky došlo též k úniku nebezpečných látek do podloží. Posledním cvičením byla simulace požáru v podzemních garážích v Krnově se zraněním tří osob,“ zakončil Vítek.

Kromě cvičení se hasiči z jednotky účastnili několika stovek hodin školení a kurzů. I ty využijí v praxi.