V programu nebudou chybět dámy v nejlepších letech tančící kankán, které si říkají Mažoretky z Horní Lhoty, folklórní skupina Havířovské babky a dechové orchestry z Krnova a polského Prudniku.

„Pro letošek jsme s třetím ročníkem veletrhu opustili prostředí Střediska volného času Méďa, které nám již svou velikostí nevyhovovalo, a přesouváme se do obou pater Paláce Silesia. Ten má větší plochu, která umožní umístit všechny výstavní stánky pod střechu, takže se nemusíme obávat deště,“ uvedla za pořadatele vedoucí oddělení sociálních služeb a sociální pomoci odboru sociálního Městského úřadu v Krnově Vlasta Patíková.

Veletrh, který je součástí komunitního plánování, jako vždy představí poskytovatele sociálních služeb a podobné organizace z Krnovska. Kromě prohlížení propagačních stánků, panelů a počítačové prezentace si návštěvníci mohou nechat změřit tlak pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo podstoupit vyšetření krve na glykemii a cholesterol, což provádí pracovníci krnovské nemocnice. Ti budou také poskytovat poradenství v oblasti výživy, závislosti na tabáku a správného užívání léků. Svůj sortiment představí firmy zabývající se prodejem ortopedických a kompenzačních pomůcek nebo doplňků zdravé výživy. Návštěvníky čeká také bohatý kulturní program, který začne v 9 hodin, a potrvá až do 17 hodin.

„Uživatelé sociálních služeb svou účast v kulturním programu již berou jako samozřejmost, stejně jako další účinkující, které pravidelně oslovujeme. K nim patří například skupina MASH nebo soubor řeckých tanců Antigoni. V letošním roce se nám poprvé přihlásily i mateřské školy Gorkého, Karla Čapka a Svatováclavská a pěvecký a taneční kroužek ze základní školy na Dvořákově okruhu, mladé jistě potěší vystoupení rockových skupin Alchemy a Discordant. Podrobný program rozdávají dobrovolníci v ulicích města a před supermarkety. Všichni si tak budou moci vybrat, kdy bude pro ně nejzajímavější na veletrh přijít,“ dodala Patíková.

V rámci veletrhu některá zařízení a krnovské památky připravily Den otevřených dveří. „Bude přístupný Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie na Chářovské ulici, Domov pro seniory na Rooseveltově ulici, Centrum sociálních služeb Armády spásy na ulici Čs. Armády nebo Krystal Help na Revoluční ulici,“ řekla Vlasta Patíková.

Z památek to bude Koncertní síň sv. Ducha, Flemmichova vila, synagoga a v případě příznivého počasí i radniční věž. „Především pro mimokrnovské návštěvníky veletrhu máme připravené vycházky Krnovem spojené s návštěvou zařízení sociálních služeb a památek. Vycházky, které povedou členové krnovského odboru Klubu českých turistů, budou odstupňovány podle náročnosti a ti, kteří se jich zúčastní, získají účastnické listy,“ doplnila Vlasta Patíková.

Zájemci o jakoukoliv vycházku se mohou už dnes hlásit u pracovnice odboru sociálního Petry Zavadilové na telefonním čísle 554 697 233, v den konání veletrhu pak přímo v Paláci Silesia.