„Naše škola je součástí projektu „Škola pro demokracii", pedagogové a studenti polských a islandských škol se přijeli podívat, jak jsou u nás žáci aktivní a jak funguje žákovský parlament, mají zájem model převzít," uvedl ředitel školy Karel Handlíř.

Hosté se ve škole zúčastnili zasedání školního parlamentu, prohlédli si školu, poslechli si vystoupení žákovské kapely, diskutovali s dětmi a s pedagogy. Hosty zaujala i výzdoba školy.

„Líbí se mi výzdoba chodeb, všude jsou výrobky dětí, snad každé dítě vidí, že je vystaveno něco, co samo vytvořilo, je to inspirativní," uvedla polská pedagožka Monika Staň.

„Škola je inovativní, vidím podle diplomů na stěnách, že se věnují hodně věcem, mne osobně zaujalo vystoupení kapely, věřím, že hudba vytváří vztahy, věřím na její moc lidi duchovně povznést," doplnila islandská pedagožka Thordis Hauksdotler.

V průběhu tří dnů navštíví osmnáct zástupců polských a islandských škol během svého pobytu v České republice celkem tři základní a dvě střední školy.

Gabriela Mathiasová