Krnovská synagoga ožívá. A to hlavně díky aktivitě Občanského sdružení Krnovská synagoga, která do Krnova pozvala i předního českého rabína Karola Efraima Sidona. Tato vzácná návštěva se zaměří na přednášku o snad nejznámějším pražském rabínovi Maharalovi Jehodovi Benu Becaleli Löwovi známému především jako stvořitel mystického Golema.

„Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon byl do Krnova pozván již na podzim 2009, když byl slavnostně znovuotevřen židovský hřbitov v Hlučíně, a když byl na hlavním nádraží v Ostravě instalován památník obětem prvních transportů Židů v Evropě do koncentračních táborů, konkrétně do pokusného tábora Nisko nad Sanem již v roce 1939, dávno před konečným řešením židovské otázky,“ prozradil předseda sdružení Krnovská synagoga Petr Aharon Tesař.

Na těchto akcích projevoval pan rabín živý zájem o krnovskou historii, speciálně o dokument z doby třicetileté války, který umožňoval přistěhování Židů z Portugalska, což je naprostá rarita. „Abych to vysvětlil. Jde totiž o dokument speciálně věnující se sefardským Židům a všichni historici tvrdí, že na území dnešní ČR nikdy žádní sefardští Židé nebyli, pouze aškenázští. Sice nevíme, zda k tomu usazení sefardských Židů v Krnově či jinde skutečně došlo, ale už ten dokument sám o sobě je rarita,“ doplnil Aharon Tesař.

Právě tehdy Karol Sidon prohlásil, že Krnov rozhodně navštíví. „Čekali jsme s pozváním, až skončí ta dlouhá zima a bude se to hodit vzhledem k židovskému kalendáři, plnému různých svátků a období, kdy není dobré cestovat. Poté jsme se na termínu domlouvali v Jičíně 7. dubna 2010 na slavnostním podpisu projektu Revitalizace židovských památek,“ vysvětlil Tesař.

Maharal je jedna velká záhada

Slavnosti byla přítomna i starostka Renata Ramazanová, tudíž pozvánka byla sdružená, jak jménem Krnovské synagogy, tak jménem města. Rabín Sidon přijede do Krnova již v pondělí 3. května. Od 15 hodin se přichystá přednáška o Maharalovi. „Jak to téma pan rabín pojme, je na něm, ale o Maharalovi většina lidí neví skoro nic, jen legendu o Golemovi.

Téma přednášky bylo domluvené dopředu, protože jsme pana rabína chtěli pozvat již vloni, kdy bylo výročí 400 let úmrtí rabi Löwa,“ upřesnil výběr tématu Aharon Tesař a jedním dechem dokončil: „Myslím, že to bude vůbec první návštěva celorepublikového rabína v Krnově, takže všichni zájemci jsou tímto srdečně zváni.“

Samozřejmě že návštěva pana rabína Sidona je umocněna tím, že krnovská synagoga je zařazena do projektu revitalizace židovských památek. Do Krnova, který je jedinou památkou Moravskoslezského kraje, jíž se projekt týká, by mělo přijít na opravu cca 32 milionů korun, což by mělo stačit na úplnou opravu synagogy včetně replik původního vybavení, svatostánek se schránkou na Tóru a s oponou, rekonstrukce stropu, restaurování lavic z vypálené olomoucké synagogy, fasádu apod.

Letos se bude pouze projektovat a domlouvat s památkáři, v příštím roce by se mělo začít opravovat a stavět. Celkově to bude znamenat, že opravená krnovská synagoga bude široko daleko jedinou takovouto památkou.