Právě zde vzniká zásadní koncept pro oblast o rozloze 58 kilometrů čtverečních. Řada opatření a změn hospodaření umožní, aby se krajina znovu stala houbou, která vodu nasaje a v období sucha bude schopna ji vydávat.

Město Krnov se rozhodlo ve spolupráci s odborníky připravit své území na změnu klimatu. Zadalo ke zpracování studii proveditelnosti komplexní adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodě blízkých opatření.

Studie je rozdělena na dvě etapy. Tu pro povodí Opavice již má k město Krnov dispozici. V povodí Opavy bylo dokončeno mapování a nyní probíhá návrh opatření.

Vize pro povodí řek Opavy i Opavice

Pro povodí řek Opavy a Opavice v rámci tohoto projektu vzniká ucelená vize jak zajistit návrat vody do krajiny. Zásadní je zpomalení odtoku dešťové vody ze svrchních vrstev půdy, zamezení vodní i větrné eroze a ochlazení krajiny.

Stará smrčina na Pradědu.
Nejstarší stromy na Pradědu a Králickém Sněžníku mají i 400 let

Koncept zahrnuje například budování mezí, tůní, průlehů, větrolamů a prvky takzvané modrozelené infrastruktury, která zlepší koloběh vody obytných částech Krnova.

Náklady na přípravnou fázi projektu se pohybují kolem 4,3 milionu korun a jsou hrazeny z rozpočtu města Krnova. Na projektu se finančně podílí také krnovská Kofola (částkou 164 tisíc korun) a dotace Moravskoslezského kraje (400 tisíc korun). Odhadované náklady na realizaci opatření budou hrazeny z rozpočtu města a vhodných dotačních titulů.

Živá krajina v povodí Opavice

Studii pro povodí Opavice týkající se volné – zemědělské krajiny zpracoval spolek Živá voda podle modelu Živá krajina.

Jehličnaté stromy obalené parazitickým jmelím můžeme pozorovat také v lesích na Krnovsku. Takto vypadají napadené stromy na Ježníku. Leden 2024
Jmelí na Krnovsku napadá i jehličnaté lesy. Parazit ničí stromy

„Na bezmála osmi kilometrech čtverečních navrhujeme více než 70 hektarů nových ploch pro agroles, 15 hektarů nového lesa a 66 hektarů by se mělo zatravnit, čímž snížíme půdní erozi a zadržíme vodu ze srážek. Součástí návrhu jsou i nové meandry na narovnaných tocích a rozlivová území, která zabrání opakování škod, jaké způsobily ničivé povodně v roce 1997. Celkově všechna opatření dohromady zadrží bezmála 14 milionů hektolitrů vody, které bychom jinak ztratili,“ řekl předseda spolku Živá voda Jiří Malík.

Opatření v lesích: vsakovací prvky na cestách

Součástí studie jsou i opatření v lesích a přímo ve městě. Lesy v povodí Opavice o rozloze 604 hektarů zmapovala a opatření navrhla společnost Aqua Terra Inova.

Sněženky se probudily na březích řeky Opavy kolem cyklostezky z Úvalna do Skrochovic.
Výletníci obdivují koberce sněženek na cyklostezce na Krnovsku

Jde především o preventivní ochranu cest a svážnic, jako jsou průlehy a svodnice, spolu se vsakovacími prvky.

Realizace? Záleží na financích a majitelích pozemků

Realizace navrhovaných opatření bude postupná. „V současné době komunikujeme s vlastníky pozemků a na realizaci opatření se pokoušíme získat finanční prostředky z jiných zdrojů než z rozpočtu města. Do programu přeshraniční spolupráce jsme například podali žádost o dotaci na projekt, který řeší vybudování vodozádržných opatření v lesní krajině, jež se nachází na městských pozemcích. Jde o soubor jednoduchých opatření ke zpomalení povrchového stoku a smyvu lesních půd. Zejména se jedná o průlehy zakončené prokypřením půdy, aby měla odvedená voda kam zasáknout. Naším partnerem na slovenské straně jsou nezisková organizace Kvapka Rajeckej doliny a Lesy Slovenské republiky,“ uzavřela Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb krnovské radnice.