Největší částka 1,2 milionu korun je určena na druhou etapu renovace sociálního zařízení v základní škole na Dvořákově okruhu. „Jedná se o opravy sociálního zařízení u tělocvičny a některých dosud neopravených toalet v hlavní budově, po jejichž dokončení již bude škola splňovat požadované hygienické normy,“ uvedl Vlastimil Štverák z odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Krnově.

V této školce k novým sociálním zařízením přibyla také opravená římsa nad hlavním vchodem za 200 tisíc korun. „Ta původní spadla v loňském roce z výšky asi 18 metrů na hlavní přístupové schodiště do školy. Naštěstí k tomu došlo v noční době, takže štuková omítka o hmotnosti několika desítek kilogramů nikoho nezranila,“ řekl Vlastimil Štverák.

Kromě těchto prací je již zpracován projekt na odkanalizování budovy této školy. Jeho součástí je výměna původní kanalizace ve dvorním traktu za novou a zrušení starých nefunkčních jímek pod školou. Prostředky na tyto práce by se měly objevit v rozpočtu příštího roku. Po té bude následovat oprava povrchu školního dvora.

Také ve zbývajících třech základních školách je rušno. Kromě běžných oprav se například ve škole na Žižkově ulici opravují sociální zařízení. Tato akce přijde městský rozpočet na šest set tisíc korun, dalších osmdesát tisíc přidala ze svého rozpočtu samotná škola.

Na Janáčkově náměstí se provádí výměna pletiva v šatnách pavilonu A. „Do budoucna se na této škole plánuje rekonstrukce kanalizace, která je místy propadlá a prorostlá kořeny vzrostlých stromů rostoucích v nejbližším okolí školy,“ dodal Vlastimil Štverák. Tradiční prázdninové opravy jako jsou nátěry oken, malování nebo opravy omítek probíhají i v budovách mateřských škol. Větší opravy se týkají mateřské školy na Mikulášské ulici, kde se provádí kompletní výměna podlah. Podlahářské práce přijdou městský rozpočet na tři sta tisíc korun.

Novou podlahu dostalo také nově vzniklé oddělení mateřské školy na ulici Karla Čapka a v současné době se zde posilují odsávací systémy v kuchyni. „Dalších sto tisíc korun stály úpravy sociálních zařízení ve čtyřech školkách, jejichž zahrady jsme od července zpřístupnili v odpoledních hodinách veřejnosti,“ upřesnil Vlastimil Štverák.

Jde o mateřské školy na ulicích Albrechtická, Bruntálská, Jiráskova a Žižkova, jejichž zahrady jsou přístupné dětem ve věku do deseti let v doprovodu dospělých a to od pondělí do pátku od 16 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 14 do 19 hodin. Městský úřad v Krnově je v současnosti zřizovatelem čtyř základních a devíti mateřských škol ve městě. Řada budov, v nichž tato zařízení sídlí, byla postavena na počátku minulého století a proto vyžaduje neustálou každoroční péči.