Analýza možných úspor vychází z dat let 2007 až 2010. „Výsledky ukazují dlouhodobou předimenzovanost kapacity některých oddělení a lůžkového fondu,“ shrnula závěry analýzy mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.

Jak si v této analýze stojí krnovská nemocnice? V současnosti má 634 lůžek. Podle doporučení pracovní skupiny by se v rámci optimalizace mohl počet lůžek snížit asi o 122, konkrétně o 58 akutních lůžek v Krnově a 64 lůžek následné péče na Ježníku.

Kraji bylo doporučeno v Krnově zrušit plicní oddělení, snížit počet lůžek na chirurgii i na nedávno dokončeném dětském oddělení a také redukce lůžek na gynekologii. Mezi nejdrastičtější doporučení patří zrušení Léčebného ústavu na Ježníku a úplné uzavření lůžkového oddělení urologie. Pro urologické pacienty to znamená přesun do Opavy.

Na druhé straně ani Opavská nemocnice na tom není o moc lépe. Přestože Opava je mnohem větší než Krnov, zdejší nemocnice má jen 534 lůžek. Bylo jí sice doporučeno zvýšení kapacity urologického oddělení, aby dokázalo převzít pacienty z Krnovska, ale celkově by optimalizací měla Opava přijít asi o padesát lůžek. Opavské nemocnici bylo například navrženo zrušení ortopedické operativy a její přesun do Krnova.

Celkově se počítá s mnohem užší provázaností opavské a krnovské nemocnice. Krnovské nemocnici analýza doporučuje například zavedení mamografického screeningu, aby mohla fungovat jako předsunuté pracoviště Slezské nemocnice v Opavě. Krnov se může těšit také na rozšíření ortopedického oddělení, především v souvislosti s očekávaným přísunem pacientů z Opavy.