Krnovské koupaliště díky investicím v řádu desítek milionů konečně získalo úroveň, jaká je standardní pro 21. století. Zatímco stavební práce na koupališti proběhly v minulém volebním období, diskuse o ekonomice a cenách vstupného se rozběhla až po volbách.

Bylo jasné, že vstupné, které zůstávalo jedenáct let na stejné úrovni, se musí zvýšit. Otázka je jen, o kolik, aby to bylo sociálně únosné, a současně aby provozní ztráty koupaliště zůstaly přijatelné. Děti do čtyř let budou mít od letošní sezony na koupaliště vstup zdarma. Dospělí zaplatí sedmdesát korun, děti do 15 let 40 korun a senioři i studenti 50 korun.

Mezi položkami ceníku, platného od 28. května, se nově objevuje zvýhodněné rodinné vstupné a bonus pro všechny, kteří v letních měsících slaví narozeniny. Ti dostanou od města jako narozeninový dárek jednodenní vstupenku zadarmo.

V těchto místech pod Cvilínem u zahrady Střeleckého domu by mohla vzniknout dešťová zahrada. Ta zpomalí dešťovou voda a vytvoří podmínky pro vsakování do půdy.
Dešťová zahrada pomůže zachytit vodu pod Cvilínem

Nový ceník schválila rada města s tím, že za dražší vstupné dostanou návštěvníci také víc atrakcí, lepší zázemí a větší komfort.

Plovárna nabízí opravenou bazénovou vanu, tobogan, skluzavku, lezeckou stěnu a nový dětský bazén i hřiště. „Vzhledem ke skutečnosti, že původní ceník byl platný od roku 2008 a rekonstrukcí se zvýšila atraktivita areálu koupaliště, která ale přinesla také navýšení provozních nákladů, byl předložen městské radě návrh na zvýšení cen z důvodu, že ty dřívější překonané již neodpovídají nabízeným službám současného areálu,“ řekla Eva Pilzerová, jednatelka Technických služeb Krnov, které městské koupaliště provozují.

Růst provozních nákladů ovlivnil nárůst mzdových nákladů, vzrostla spotřeba elektrické energie i náklady na chemické ošetření vody.

Zda navýšení cen vstupného alespoň částečně sníží provozní ztrátu zařízení, která například v loňském roce, kdy koupaliště bylo v provozu pouze měsíc, přesáhla milion korun, nelze posoudit. „Odhad, jak se bude vyvíjet letošní provoz, je velmi těžký. Stěžejním faktorem je počasí, které ovlivňuje návštěvnost a tím pádem výši tržeb.

Zastupitelé Dvorců 28. května diskutovali s občany o petici, která vyzývá obec k vykoupení soukromého domu. Vadí jim, že majitelé dům nabízí  ubytování problémovým nepřizpůsobivým nájemníkům.
Zastupitelé Dvorců řeší domy pro nepřizpůsobivé

Rozhodně nemohu říci, že po zvýšení cen vstupného se ztráta sníží. Areál a technologie na úpravu vody se musí udržovat v provozuschopném stavu i za nepříznivého počasí, aby byla udržena kvalita vody v souladu s hygienickými předpisy. To přináší fixní provozní náklady bez ohledu na návštěvnost a výši tržeb,“ upřesnila Eva Pilzerová. Loni bylo koupaliště v provozu jen v srpnu, ale díky velmi horkému počasí se návštěvnost vyšplhala až na 26 tisíc lidí.