V Krnově od 1. ledna tohoto roku cena stočného vzrostla o dvě koruny, vodné zůstává stejné. Výsledná cena krnovské vody 47,72 koruny i přes mírné zvýšení stočného dál drží svůj dlouholetý rekord nejlevnější a nejlepší pitné vody v republice.

DOTACE NENÍ ZADARMO

„Do navýšení ceny vody se promítla nutnost tvorby finančních zdrojů pro investice do oprav a rozvoje vodárenské infrastruktury. Dále také nutnost plnit finanční kritéria v souvislosti s přidělením dotace na modernizaci čistírny odpadních vod," uvedl jednatel společnosti Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK) Libor Staněk.

Rekonstrukce a intenzifikace krnovské čistírny odpadních vod (ČOV) proběhla v letech 2010 a 2011. Byla mimořádně nákladná: vyžádala si celých 191 milion korun. Krnov si mohl dovolit tak velkorysou modernizaci ČOV jen díky dotaci Evropské unie, která poskytla na tento účel 123 milionů korun. Státní fond životního prostředí přispěl Krnovu na čističku dalšími sedmi miliony.

Čistírna má po rekonstrukci vyšší kapacitu a výkonnější technologii čištění. Díky tomu vypouštěné odpadní vody už tolik nepoškozují ekosystém řeky Opavy, do které jsou vypouštěny.

SPALOVÁNÍ KALŮ BY PŘINESLO ÚSPORU

Město Krnov si v minulosti nechalo zpracovat posudek, podle kterého by provoz čističky mohl výrazně zlevnit, pokud by se kaly a shrabky zpracovaly přímo v místě, kde vznikly.

V krnovských teplárnách už dokonce proběhly úspěšné testy spalování upravených čistírenských kalů, ale současné zastupitelstvo se nehodlá ubírat tímto směrem. Dál dává přednost velmi nákladnému transportu čistírenských kalů k likvidaci mimo Krnov, které je také jedním z důvodů zdražování stočného.

VELKORYSOST I ÚSPORY

Délka vodovodní sítě v Krnově přesahuje 112 kilometrů, kanalizační síť měří 71 kilometrů. Náklady na provoz vodovodní sítě zvýšilo také například politické rozhodnutí krnovských zastupitelů, kteří se rozhodli vybudovat kilometrovou přípojku do Guntramovic za 4,2 milionu korun.

V Guntramovicích žije něco přes třicet obyvatel, kteří mají vlastní studny na užitkovou vodu, takže tržby z vodného zde nikdy nemohou pokrýt náklady na budování ani na provoz a údržbu kilometrového vodovodu.

KVaK se proto snaží hledat úspory, kde se dá, například při nákupu elektřiny i telekomunikačních služeb. „V ulici Maxima Gorkého jsme úspěšně dokončili výměnu vodovodního řadu, včetně vodovodních přípojek. Díky tomu, že jsme práce realizovali vlastními silami, ušetřilo město na této zakázce řádově 700 tisíc korun," uvedl konkrétní příklad úspor ve KVaK Libor Staněk.

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY

Zatímco rekonstrukce ČOV byla jednorázová a svým rozsahem výjimečná akce, obnovu vodárenské infrastruktury zajišťují Krnovské vodovody a kanalizace průběžně. Každým rokem se investice do rekonstrukcí a oprav vodárenské sítě zvyšují.

„Loni jsme investovali do modernizace a oprav vodárenského zařízení kolem šestnácti milionů korun. Rekonstrukcí prošel vodovod v ulici Maxima Gorkého, byly provedeny bezvýkopové opravy kanalizace v ulicích Dobrovského a Mikulášské, a došlo k výměně technologie čerpací stanice v Chomýži.

Letos by měl být objem investičních prostředků ještě vyšší, a to zejména z důvodu zahájení akce rekonstrukce kanalizace v Chářovské ulici za 30 milionů korun," uzavřel Libor Staněk za společnost Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

Ta byla založena v roce 1994 jediným společníkem městem Krnovem, které nehodlá privatizovat zásobování pitnou vodou ani odkanalizování a čištění odpadních vod, aby stále mělo kontrolu nad cenami vody i nad investicemi.