„Při jednáních například na matrice, registru vozidel, živnostenském úřadu nebo na odboru sociálním a školství, kdy je nutností prokázat svou totožnost, už občan nebude muset mít u sebe plastovou kartičku občanského průkazu, ale nově mu bude stačit se prokázat občankou v mobilní aplikaci eDoklady uloženou v jeho chytrém telefonu,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Krnově Pavel Osadník.

Jak bude takové prokazování totožnosti probíhat, vysvětlil vedoucí odboru správního Petr Žukovský: „Občan otevře aplikaci, naskenuje v ní QR kód umístěný na přepážce a potvrdí sdílení údajů, čímž umožní prokázání totožnosti. Úředníkovi se následně zobrazí všechny potřebné údaje v počítači, včetně fotografie občana. Jelikož bude k tomuto úkonu potřebný internet, došlo na pracovištích úřadu k posílení WiFi signálu,“ přiblížil.

Ilustrační foto.
Doklady nahradí telefon. Místo občanky lidé ukáží jen QR kód, plánuje nová vláda

Město elektronické občanky akceptuje pouze na přepážkách. Při poskytování terénních služeb bude zatím stále nutná plastová kartička.

Klasický občanský průkaz bude muset občan předložit také na úřadě, a to v těchto situacích: při změně osobního stavu, tedy při uzavření manželství a pozůstalí při úmrtí, změně příjmení, při nahlášení změny trvalého pobytu, převzetí nového občanského průkazu, při nahlášení nebezpečí zneužití občanky, při podání žádosti o nový občanský průkaz v případě úředního zrušení trvalého pobytu nebo ukončení trvalého pobytu na území ČR, při podání žádosti o nový občanský průkaz, kdy je původní ukončen pro změnu podoby, kvůli nesprávným údajům, nebo je-li průkaz poškozen.