Vedení nemocnice hodlá uskutečnit nákup lůžek za využití maxima svých vlastních zdrojů. Lůžka budou pořizována i z našetřených prostředků z poplatků za lékařskou péči. Pomoci však mohou i sponzoři. Právě na své partnery a největší krnovské firmy se nemocnice s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku obrátila.

„Jde nám především o zkvalitnění péče pro pacienty a zvýšení jejich komfortu během hospitalizace. Jsme akreditovanou nemocnicí, takže se také snažíme, abychom měli co nejlepší výsledky v pooperační a doléčovací fázi, kdy je právě nutné pacienty polohovat, sledovat je, aby nevznikaly proleženiny, otlaky a komplikace. Kvalitní lůžka nám v tom jednoznačně pomohou,“ uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Podle ředitele je nákup lůžek také součástí strategie nemocnice vynakládat maximum možných financí na zkvalitnění vybavení přístroji i nábytkem či pomůckami pro pacienty. Získané finanční prostředky z Akce lůžko budou bez výjimky využity k vybavení pokojů nadstandardními, polohovatelnými lůžky s nastavitelnou výškou podle potřeb pacienta i ošetřujícího personálu.

V současné době disponuje zdravotnické zařízení šesti sty padesáti lůžky, většinou již zastaralými. Celková investice do obnovy lůžkového fondu přesáhne dle odhadů devět milionů korun. Přičemž hodnota jednoho lůžka s nastavitelnou výškou dle potřeb pacienta i ošetřujícího personálu se pohybuje od sedmnácti do pětatřiceti tisíc korun.

Zájemci kteří chtějí finančně pomoci Akci lůžko mohou využít bezhotovostního převodu. Číslo účtu je 66220022/0800, VS:122008, Česká spořitelna, a.s. „V případě souhlasu sponzora bude zakoupené lůžko označeno jménem dárce či logem příslušného zařízení,“ zakončil ředitel Ladislav Václavec.