„Byla přijata celá řada opatření, která zpřísňují chod nemocnice. Původně jsme si mysleli, že k tomuto kroku dojde v pondělí, ale výskyt nákazy ve spádové oblasti naše rozhodnutí urychlil,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

ON-LINE situaci v ČR a ve světě najdete zde

Nemocnice začíná uzamykat všechny vstupy do budov. Lékaři, sestry a ošetřovatelé přechází do směnného provozu, aby se zabránilo případnému nakažení celých kolektivů. Zaměstnanci se již nebudou potkávat v nemocniční jídelně, ale jídlo jim bude rozváženo přímo na oddělení.

„Mám radost, že všichni kolegové pracuji naprosto skvěle. Co původně vypadalo jako problém všichni berou jako příležitost dokázat, že to jde. Všem moc děkuji za osobní nasazení a odvedenou práci,“ uvedl ředitel Václavec.

Výborně funguje odběrové místo, kde bylo za několik hodin odebrán stěr pěti desítkám osob z regionu u nichž to doporučil epidemiolog a které se mohly dostavit osobním automobilem. Za dalšími lidmi vyjíždí speciální tým z nemocnice.

Krnovská nemocnice je navíc připravena i na skutečnost, že by musela přijímat pacienty s COVID-19.

„V současné době budou pacienti s koronavirem převáženi na Infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě. V případě, že bude tamní pracoviště přeplněno a pacienty nebude přijímat ani FN v Ostravě, máme vyčleněny prostory, kam tyto pacienty uložíme. V první fázi by šlo o rehabilitační oddělení. V případě potřeby navýšení kapacity lůžek máme v záloze plicní oddělení. Ale to skutečně předjímám,“ dodal Ladislav Václavec.

Odběrové místo v krnovské nemocnici:

Online reportáž