Kraj nad rámec svých zákonných povinností podporuje projekty určené pro žáky i pedagogy. Na odborných školách má kvalitu výuky angličtiny zvýšit právě projekt YES, I DO. Kromě obvyklých témat jako stolování, nakupování nebo turistika se konverzace v cizím jazyce může točit například kolem obrábění, svařování, frézování, technických výkresů nebo ocelové bezešvé hrdlové trubky pro temování.

Program YES, I DO se osvědčil už v minulém školním roce.

„Program akcentuje jazykovou průpravu zapojených pedagogů, ať už jsou to angličtináři nebo učitelé odborných předmětů. Pedagogové se seznámí s metodou CLIL, která je založená na výuce odborného předmětu v cizím jazyce. Tento způsob výuky může být pro středoškoláky mnohem přitažlivější, než klasické hodiny. Kvalitní výuka angličtiny má velký přínos pro jejich budoucí praxi, znalost cizí řeči totiž absolventům zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že v minulém školním roce kraj na program vyčlenil 1,6 milionu korun. Pro školní rok 2019/2020 se předpokládají náklady 2,8 milionu korun.

Organizací a zajištěním programu YES, I DO je pověřeno Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín. V minulém školním roce se do programu YES, I DO zapojila například Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola ve Frýdku-Místku.

„Začali jsme klást velký důraz na spojení cizího jazyka a odbornosti. Naši žáci mají možnost uplatnit cizí jazyk v rámci třítýdenních odborných praxí v zahraničních firmách, které pořádáme jako součást projektů Erasmus+, každoročně realizujeme výměnné pobyty s partnerskými školami v Německu a Holandsku. Kompetenci komunikovat v cizím jazyce i na odborná témata rozvíjíme i u našich učitelů. Učitelé angličtiny již vědí, o čem je odbornost, které se mladí strojaři učí, učitelé technických předmětů se zdokonalují ve své angličtině,“ řekl ředitel frýdeckomístecké průmyslovky Martin Tobiáš.