Pomocí speciálního auta firma Geovap realizovala pro město Krnov laserové skenování, které umožní přesně zaměřit prostorové souřadnice jakéhokoliv objektu. Díky tomu bude mít město už brzy k dispozici přesnější polohopis a výškopis pro laiky i odborníky.

VÝSLEDKY NA PODZIM

„Výsledky zaměření by se na podzim měly objevit jak na Mapovém portále Krnova jako obce s rozšířenou působností ORP, tak na portálu Jednotná technická mapa ORP Krnov. První slouží široké veřejnosti, druhý pak zejména geodetům, firmám a projektantům," vysvětlil přínos laserového skenování Tomáš Indruch, správce geografického informačního systému (GIS) na Městském úřadě v Krnově.

Údaje z měření, zanesené do map, umožňují investujícím subjektům, které plánují investice a opravy, rychle získat přesné a aktuální informace o území.

DATA POMÁHAJÍ

Městu Krnov tato data mohou rovněž pomoci k rozhodování o investicích a opravách městského majetku a také by měly sloužit k revizi majetku a jeho pasportizaci, která zahrnuje údaje o přesné poloze objektů a další informace.

Vozidlo projíždělo krnovskými ulicemi Albrechtickou (po viadukt), Mikulášskou, Revoluční, Maxima Gorkého a Petrovickou až po řeku. Zajelo také do všech navazujících bočních ulic. „Brzy také do našeho GISu přibyde letecké snímkování z roku 2015, které celému Moravskoslezskému kraji zajistil krajský úřad," doplnil Tomáš Indruch.

Toto snímkování prováděla pro celou Českou republiku firma TopGis, která zároveň poskytuje letecké snímkování pro Mapy.cz.

CÍLEM JSOU AKTUÁLNÍ A PŘESNÁ DATA

„TopGis bude letos snímkovat zvlášť město Krnov, včetně nově budované průmyslové zóny. Snažíme se tak mít v našem geografickém informačním systému GIS co nejaktuálnější a nejpřesnější data, která mohou sloužit jak občanům, tak vedení radnice, investorům a dalším subjektům k přehledu o území, rozhodování o investicích, opravách a majetku nejen města Krnova, ale celého Krnovska, které zahrnuje 25 obcí od Úvalna, přes Zátor, Město Albrechtice, Heřmanovice až po Osoblahu," uzavřel Tomáš Indruch.