Den, kdy nacistické Německo podepsalo v roce 1945 kapitulaci, slaví Česko společně s většinou evropských států jako státní svátek. Krnované si 73. výročí ukončení nejhorší války v našich dějinách připomněli o den později, ve středu 9. května.

U památníků ve Smetanových sadech a na hřbitově se konaly pietní akty, a v podvečer pak koncert, který připravila Základní umělecká škola s.r.o. Krnov.

Vzácnými, a postupem času stále vzácnějšími hosty oslav konce války, jsou lidé, kteří byli přímými účastníky bojů. Krnovských oslav Dne vítězství se zúčastnila veteránka 2. světové války Miroslava Kaštovská z Opavy.

NEZAPOMEŇTE NA NÁS

„Nezapomeňte na nás,“ zněl její vzkaz zástupcům mladší generace. Přítomni byli také další hosté z Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a partnerských měst Hlubčic a Prudniku, kteří přijali pozvání vedení města.

„Osmý květen slavíme v naší republice jako Den vítězství. V Krnově se u jeho příležitosti každoročně setkáváme tady, u památníku Obětem válek a násilí, abychom si připomněli hrdinství a útrapy tehdejších občanů Československa, vzdali hold všem, kteří se zapojili do boje proti fašismu, a vzpomněli na ty, kterým válka vzala život, nebo ho trvale a hluboce poznamenala,“ uvedla v projevu u památníku ve Smetanových sadech starostka Krnova Jana Koukolová Petrová.

V Bruntále u památníku na městském hřbitově vzdalo hold osvoboditelům v pátek 4. května asi 60 lidí. Na hřbitově jsou pohřbeny stovky padlých sovětských vojáků.

Poklonit se padlým osvoboditelům letos do Bruntálu přijel generální konzul Ruské federace Alexandr Budajev, jehož doprovázela manželka a atašé Arťom Indyčenko, nechyběli představitelé města, Klubu českého pohraničí, Česko-ruské společnosti, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Armády České republiky a dalších organizací.

73 LET MÍRU

„V okolí Bruntálu střelba utichla 7. května roku 1945. Ještě v ten den byl v našem městě ustaven první národní výbor a položen základ nové, bezpříkladně mírové etapě v historii našeho města.

Nikdy dříve v jeho předchozí historii neuplynulo 73 let bez válek a jejich důsledků hladomorů a epidemií,“ zaznělo v projevu starosty Bruntálu Petra Rysa.

„Vzpomeňme s veškerou vážností a úctou na lidi, kteří za nás a naši budoucnost položili své mladé životy. Uvědomme si s veškerými důsledky, za co a proti čemu bojovali a co by nastalo, pokud by jejich bitva nebyla vítězná,“ vyzval starosta přítomné.