Město Krnov 8. července 1997 zaplavila ničivá povodeň. Výročí této tragické události provázel déšť. Ten ale neodradil desítky Krnovanů, kteří prošli kolem řeky Opavy od cvilínského až po autobusové nádraží.

Přímo v terénu u řeky jsou infotabule, u kterých občané diskutovali o studii „Krnov: řeka ve městě“. Komentovanou procházku vedli autoři studie, aby Krnovanům vysvětlili, jak do sebe zapadají protipovodňová opatření a lepší začlenění řeky Opavy do struktury města.

POVODÍ ODRY JSME ZVALI

„Zvali jsme i Povodí Odry, ale bohužel nepřišli,“ informoval občany hned v úvodu setkání starosta Krnova Tomáš Hradil. Zástupci Povodí Odry se nedostavili ani do Slezského domova, když tam loni o studii „Krnov: řeka ve městě“ diskutovali krnovští zastupitelé.

„Existují obavy, že pokud se realizuje protipovodňová ochrana Krnova, posílí se tím pocit bezpečí a pak už nebudeme chtít stavět vlastní nádrž. Co se týče etapizace prací, Povodí Odry s Krnovem nebude extra spěchat. Tento projekt měli už dávno rozdělaný a připravený na územní řízení. Teď ale budou chtít nejdřív dosáhnout toho, aby bylo skutečně nejdřív definitivně dosáhnuto stavebního povolení a rozhodnuto o financování nádrže Nové Heřminovy,“ odpovídal na dotazy krnovských zastupitelů Tomáš Havlíček z ateliéru Fontes, který je jedním ze spoluautorů studie.

INVESTICE ZA MILIARDU

Také starosta Krnova Tomáš Hradil v úvodu komentované procházky potvrdil, že realizace protipovodňových opatření v Krnově je závislá na stavbě přehrady Nové Heřminovy. Základem ochrany Krnova před povodněmi bude systém náplavek, odsazených hrází a moderní vakový jez u kina Mír, který Povodí Odry představilo Krnovanům ve Slezském domově v roce 2015.

„Něco ze studie, kterou nám dnes autoři představí, může být otázkou deseti let. Při superoptimistickém scénáři se něco může začít stavět už za tři nebo čtyři roky. Celé to stavební řešení řeky v Krnově, co víme od Povodí Odry, představuje náklady kolem miliardy. Obrovská částka. Drtivou většinu bude financovat Povodí Odry, protože oni si sáhnou na různé dotační tituly. Část nákladů ponese i město, ale měl by to být zlomek. Povodí nám říká: pokud někde chcete lávku pro pěší nebo cyklostezku, tak si to navrhněte a zaplaťte,“ odpověděl starosta Tomáš Hradil na dotazy občanů, kdy lze očekávat realizaci protipovodňových opatření a investic v duchu studie Krnov: řeka ve městě.