Krnované si společně zazpívali první i druhou sloku písně Kde domov můj, a pak mezi sebou vybrali úctyhodných 19 tisíc korun na opravu varhan v kostele sv. Benedikta.

Státní hymnou byl 28. září byl v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci zahájen slavnostní večer Dne české státnosti který je současně svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy.

Ilustrační snímek
Objev snů. Archeoložka našla v Egyptě neporušený vzácný sarkofág

„Účastníci benefičního koncertu si společně s Krnovským chrámovým sborem zazpívali i druhou sloku této hymny, která je věnována právě sv. Václavovi. Protože není příliš známa, její text měli všichni připravený v lavicích stejně jako vybrané sloky pro závěrečný chorál Svatý Václave,“ uvedla za organizátory benefičního koncertu Květoslava Kukelková.

Na varhany doprovázel slavnostní večer student medicíny Jakub Osadník, který přednesl také další varhanní skladby například J. S. Bacha, Francoise Couperina, Cesara Francka. Krnovský chrámový sbor pod vedením Václava Mičky opět prokázal své kvality svým procítěným a čistým zpěvem duchovních písní, což vyjádřili i přítomní dirigenti přátelských chrámových sborů Karel Kostera ze Stěbořic i Josef Drastík z Kobeřic. Koncertní program sboru měl sváteční charakter, řada skladeb byla k poctě sv. Václava.

Krnované oslavili návrat zrekonstruované parní lokomotivy BS 200 na podstavec u hlavního nádraží. 1. října 2022
VIDEO: Návrat parní mašiny do Krnova, na slavnost vyrazily davy, podívejte

„S velkým zájmem si mnozí návštěvníci před i po koncertě prohlédli unikátní soubor nástěnných maleb v sakristii kostela s výkladem Karla Siudy, Úctyhodný výtěžek z koncertu činí 19000 korun a bude věnován na opravu varhan kostela sv. Benedikta, které na rozdíl od celého chrámu nikdy nebyly rekonstruovány,“ vysvětlila Květoslava Kukelková benefiční podstatu koncertu.

Varhany krnovské firmy Rieger z roku 1899

Konkrétně se na opravu těší nástroj z roku 1899 s opusovým číslem 739, který je dílem krnovské varhanářské manufaktury Rieger. Ta tehdy vyráběla ročně desítky varhan nejen pro země Rakouska-Uherska, ale i do vzdálených evropských krajin a zámoří. Mají 729 píšťal a technicky zajímavé ovládání tónů. Už se však na nich podepisuje zub času a vykazují řadu problémů.

Šperk z doby bronzové, zlatý diadém, byl nalezený na poli na Opavsku. Poprvé byl představen médiím na zámku v Bruntálu 5. října 2022.
Nález za všechny „prachy“. Zemědělec na Opavsku sklízel řepu, našel zlato

„Proto bylo dohodnuto, že se nástroj konečně řádně opraví. V letošním roce proběhne obnova hracího stolu za 68 tisíc korun, v dalších letech pak bude zrenovován měch, vzdušnice a píšťaly. Bude potěšitelné, když Krnov – město varhan – bude mít v pořádku opět jeden ze svých kvalitně zhotovených a zvukově zajímavých varhanních nástrojů,“ sdělil Jiří Krátký, diecézní organolog.

„A tak nás může těšit nejen zážitek ze svátečního koncertu v krásném prostření, ale i štědré a smysluplné přispění k náročné opravě varhan, která se celkově odhaduje na 400 tisíc korun. Koncert připravila Římskokatolická farnost Krnov ve spolupráci s Hudebním sdružením Krnov s podporou Města Krnova,“ uzavřela Květoslava Kukelková.

Zdroj: Youtube

Všechny čtyři sloky písně Kde domov můj

Kde domov můj, kde domov můj

Voda hučí po lučinách

Bory šumí po skalinách

V sadě skví se jara květ

Zemský ráj to na pohled

A to je ta krásná země

Země česká, domov můj

Kde domov můj, kde domov můj

V zemi kde náš kníže svatý

Vírou v Krista v duši vzňatý

Krev svou v oběť za vlast lil

Český národ vykoupil

V zemi slavné, otcům drahé

V české zemi, domov můj

Kde domov můj, kde domov můj

V kraji znáš-li bohumilém

Duše útlé v těle čilém

Mysl jasnou vznik a zdar

A tu sílu vzdoru zmar

To jest Čechů slavné plémě

Mezi Čechy domov můj

Kde domov můj, kde domov můj

Bože velký Hospodine

Ruka Tvoje světům kyne

Tebe vzývá národ můj

Věčný bože při něm stůj

Světovládný Hospodine

Chraň vždy český, domov můj