Generální rekonstrukce koupaliště bude spočívat v úpravě stávajících plaveckých bazénových van, které budou po opravách překryty speciální fólií. Další opravy proběhnou v objektu strojovny, dojde k modernizaci bazénové technologie a k vybudování nových akumulačních jímek.

Dětský bazén bude vybudován úplně nový. Po rekonstrukci bude mít vodní plocha bazénů kapacitu 505 osob a areál pojme až 1767 návštěvníků denně. Samozřejmostí je i úprava okolních ploch.

Stihnou stavební firmy v roce 2018 dokončit generální rekonstrukci koupaliště před letní sezonou?

Orientační cena celé rekonstrukce rozvržené do dvou let je necelých 37 milionů korun. Krnovští zastupitelé na rok 2018 schválili na investice do koupaliště na 29 milionů korun. Aby město vyloučilo nekorektní uchazeče o zakázku na koupališti, požaduje složení jistiny 500 tisíc korun.

„Snažíme se omezit to, aby dodavatel nedal nízkou cenu a pak nám neřekl, že z kapacitních důvodů nepodepíše smlouvu. Půl milionu složí jako takovou pojistku, že to myslí vážně,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Harmonogram prací byl navržen tak, aby koupaliště mohlo být otevřeno nejpozději v červenci 2018.

„Nechci tvrdit, že se nemůže stát neočekávaná komplikace, způsobená třeba počasím, to nemůžeme předvídat, nicméně celá záležitost je z hlediska stavebního i finančního připravena záměrně do dvou let tak, aby dopad na městský rozpočet nebyl drtivý, práce byly provedeny technologicky správně a aby výsledek byl pozitivní,“ dodal Michal Brunclík.

Obchvat patří k největším investicím v historii Krnova

close Ilustrační foto. info Zdroj: Dita Círová zoom_in

V srpnu 2017 byla slavnostně zahájena výstavba severovýchodního obchvatu Krnova. Postupně zde vznikne osmikilometrová komunikace provázená řadou objektů zahrnující deset mostů, čtyři estakády a dlouhé protihlukové stěny. Celá trasa by měla být hotová do čtyř let. Zakázku za miliardu korun získalo sdružení firem Silnice.CZ a Aktor ATE.

„Nejdelší z estakád měří 285 metrů. Součástí silnice je i protipovodňové opatření, protože část násypu bude sloužit také jako ochranná hráz,“ uvedl Lubomír Hýbl z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR.

Přemysl Michálek za Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) potvrdil, že stavba obchvatu je finančně zabezpečena nejen v roce 2018, ale i pro roky příští: „Výstavba je zajištěna i na další léta, protože jsou na ni alokovány prostředky ve střednědobém výhledu SFDI.“

Zatímco komunita krnovských zahrádkářů proti obchvatu protestovala do poslední chvíle, místostarosta Krnova Jan Krkoška tuto investici vítá: „V České republice čeká na realizaci řada podobných obchvatů, proto jsem velmi rád, že ministerstvo dopravy a vedení ŘSD uvolnilo prostředky právě pro Krnov.

Přivítal jsem také, že stavbu bude realizovat místní firma, která zaměstnává naše občany. Stavba ale s sebou nese také řadu negativ. Někteří z našich zahrádkářů přišli o zahrádky. Vedení města Krnova proto dělá vše pro to, aby odbor majetku města hledal nové lokality pro vznik nových zahrádek,“ uvedl Krkoška.

Krnovští zastupitelé věděli od roku 2000, že obchvat zdecimuje zahrádkářské kolonie Zlatá Opavice a Úsvit, ale ani 18 let příprav jim nestačilo k tomu, aby našli pro zdrcené zahrádkáře vhodné náhradní pozemky. Zajímalo je pouze to, zda město může výkupem pozemků v trase budoucího obchvatu a financováním demolic urychlit zahájení stavebních prací.

„Obchvat Krnova je zároveň jednou z mnoha staveb na trase silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi, jejichž realizace má kromě zvýšení bezpečnosti dopravy posílit také atraktivitu našeho regionu pro domácí i zahraniční investory a nabídnout více pracovních možností,“ dodal Jan Krkoška.

V souvislosti s obchvatem bude možné zrušit dopravní omezení na hraničním přechodu do Polska, které dnes pouští do Krnova jen auta do 3,5 tuny. Díky tomu se tranzit přes Krnov stane atraktivní pro mezinárodní kamionovou dopravu.

Peníze půjdou do nemocnice a na most

close Ilustrační foto info Zdroj: Deník/archiv zoom_in

Mezi největší investiční akce města Bruntálu pro letošní rok patří zahájení rekonstrukce nemocnice, ta potrvá několik let po etapách. Letos na opravy v nemocnici půjde z městského rozpočtu pět milionů korun, což je zhruba čtvrtina z odhadů na celou rekonstrukci.

„Investiční akce s celkovými náklady okolo dvaceti milionů korun bude rozdělena do etap a zahrnuje mimo jiné výměny oken včetně nezbytných úprav obvodového pláště, kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro návštěvníky ve všech patrech objektu, rekonstrukci plochých střech a přilehlých venkovních prostor.

Z rozpočtu města bude v příštím roce na opravy v nemocnici uvolněna částka pěti milionů korun,“ uvedl mluvčí města Jiří Ondrášek.

Více než osm milionů korun je letos určeno na rekonstrukci mostu přes Černý potok mezi ulicemi Květná a Lidická. „Původní most bude prakticky odstraněn a na jeho místě bude vybudován most nový. Kompletně obnovena bude také lávka pro pěší mezi zmíněnými ulicemi. Za milion korun z rozpočtu města bude postavena nová, a to včetně opěr,“ informoval o další významné akci Jiří Ondrášek.

Dojde také na investice do škol a školních areálů, půjde například o výstavbu atria v nádvoří Petrina či realizaci dvou nových moderních sportovních hřišť u základních škol Cihelní a Školní.

Letos se také počítá s dokončením prací na druhé etapě revitalizace sídliště Květná. Rozpočet města Bruntálu předpokládá v roce 2018 celkové příjmy a výdaje ve výši 430,6 milionu korun.