Na jaře pokračuje v Krnově úspěšná akce Zasaď si svůj strom. V rámci kampaně Krnov - město stromů tuto akci uspořádaly Lesy České republiky a Lesní správa Město Albrechtice, revír Cvilín. Začala už loni, pro velký zájem nyní pokračuje. Pracovníci lesní správy připravili novou plochu k zalesnění, sazenice a nářadí, aby už od soboty 4. dubna mohli opět zájemci začít s výsadbou.

„Novou paseku najdou tentokrát přímo vedle naučné stezky Cvilín – Úvalno. Je to asi o pět set metrů níž, než ležela plocha osázená na podzim. Místo pro výsadbu bude označeno velkou tabulí, takže ho nebude možné přehlédnout,“ uvedl revírník Radomír Šmída.

Výchozí bod naučné stezky je u penziónu Šelenburk, kde je také mapa. Místo výsadby je označeno tabulí s nápisem Zasaď si svůj strom. V bedně za oplocením jsou motyky a štítky s tužkou. Sazenice buku jsou uloženy ve stínu hned naproti žebříku, kterým se přelézá do oplocenky. Každý zájemce si zasadí svůj strom k nejbližší volné tyčce neboli znamenáku, který určuje vhodná místa pro sázení. Místa určené znamenáky jsou v optimální vzdálenosti, aby dobrovolníci nezaložili prorost příliš hustý, řídký, či chaotický. Stačí tyčku vyjmout a na její místo vysadit sazenici. Uvolněný znamenák se pak uloží vedle přelezu, aby tak byl zachován přehled o počtu vysazených stromků.

Na sazenici, pokud možno na boční větev, může každý přivázat štítek se svým jménem, datem nebo vzkazem, aby se mohl příští rok nebo za pět let podívat, jak se daří právě jeho osobnímu stromečku. Úvazek jmenovky musí být volný, aby nedošlo k zaškrcení kmínku při tloustnutí. Lesníci důvěřují návštěvníkům lesa, že motyky, štítky a znamenáky použijí jen k účelům, ke kterému jsou určeny, a nebudou je například odnášet s sebou nebo ničit.

Pokud návštěvníci zjistí, že něco na místě chybí nebo je něco v nepořádku, mohou to oznámit na telefon 724 523 512 panu Šmídovi nebo na 724 523 500 panu Košuličovi. Pokud by se motyky nebo sazenice opakovaně ztrácely, budou muset lesníci akci ukončit.