Okruh osob, které jsou oprávněny nahlížet do stavebního deníku, je poměrně široký. Stavební zákon výslovně uvádí stavebníka, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či kontrolní prohlídku.

Pokud se jedná o stavební deník na veřejné zakázce, kterou si zadalo město Krnov, může do něj nahlížet i veřejnost.

Krnovské zastupitelstvo o této možnosti informoval místostarosta Jan Krkoška (ANO). Konkrétně se jednalo o případ občana, který přišel upozornit krnovské zastupitele na svou zkušenost s výstavbou chodníku.

„Nechápu, jak někdo může zabetonovat obrubník, a během několika hodin už mezi obrubníky válcovat kamenivo. To válcování přece beton naruší. Ten chodník nemá šanci vydržet moc dlouho,“ uvedl občan s tím, že podle jeho názoru firma zřejmě zanedbala technologické přestávky nutné na tvrdnutí betonu.

Vedoucí odboru veřejných zakázek mu vysvětlila, jak je ve smlouvě se stavební firmou ošetřena garanční lhůta na chodník, a místostarosta Jan Krkoška doplnil, jak si může jako občan zkontrolovat časový rozvrh stavebních prací.

„Já si myslím, že všechno by mělo být ve stavebním deníku, a samozřejmě musí k tomu existovat i podrobná stavební dokumentace. Takže tam je to k dispozici i vám jako občanovi,“ vysvětlil místostarosta Jan Krkoška, jakým způsobem mohou krnovští občané kontrolovat stavební firmy, pokud jsou svědky podobného nešvaru.

Zpřístupnění stavebních deníků veřejnosti zatím není v praxi příliš běžné, ale zřejmě na to občané mají právo na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

V tomto smyslu se vyjádřil mluvčí Městského úřadu Bruntál v odpovědi na dotaz Deníku, jak je to s nahlížením do stavebních deníků v Bruntále.

„Podle názoru našeho právního oddělení se občan k informacím může legálně správně dostat prostřednictvím svobodného přístupu k informacím za dodržení podmínek zákona, tedy zejména poté, co budou odstraněny osobní údaje. Uvedené vyjádření ale není právně závazné, když představuje pouze obecnou odpověď, která nedopadá na ad hoc případ a k závazným výkladům je oprávněn pouze příslušný soud,“ uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Co je to stavební deník?Stavební deník je součástí stavební dokumentace. Po dobu provádění stavby musí být přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy, musí být na stavbě po celou dobu jejího provádění. Denní záznamy zapisuje “odpovědná osoba” nebo touto osobou písemně pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají výjimečně následující den.