Anketa Zdravého města, která hledá desítku hlavních problémů Krnova, končí ve čtvrtek 9. července. Občané v ní mohou dát jednoduchým způsobem svůj hlas dvěma z šestnácti problémů, které vzešly z veřejné diskuze na Fóru Zdravého města.

Tohoto fóra se na počátku června zúčastnilo na sedmdesát zájemců i představitelé města. Hlasující, kteří si z předložených problémů nevyberou, mohou navrhnout a popsat další podnět.

„Cílem ankety je ověřit, zda lidé, kteří se Fóra Zdravého města nezúčastnili, souhlasí s výčtem problémů a také určit deset největších, které je potřeba řešit," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Hlasovací lístky najdou zájemci v Turistickém infocentru na Hlavním náměstí i v městské knihovně. Hlasování probíhá i na webu města pod záložkou Zdravé město. „Výsledky ankety budou k dispozici v tisku a na webových stránkách města nejpozději do konce července. Problémy, ověřené anketou, předložíme následně zastupitelstvu, které by se mělo zavázat k jejich řešení," řekl koordinátor projektu Zdravé město Krnov Tomáš Kolárik.

Některé z problémů se objevují nově, například kvalita stravování ve školních jídelnách, jiné se mezi první desítku dostaly již loni, například rekonstrukce divadla, školních hřišť nebo bezpečnost přechodů. Většinou jde o problémy, které vyžadují dlouhodobější řešení, město podniká dílčí kroky.

Náměty z fóra Zdravého města

1. Bezpečný přechod u Sokolovny
2. Budování a rekonstrukce multigeneračních hřišť
3. Financování pedagogických asistentů
4. Chybí koordinace a spolupráce odborů MěÚ
5. Kontejnery na bioodpad
6. Lepší propojení cyklostezek, cyklopruhy, propojení průmyslové zóny
7. Lepší stravování ve školních jídelnách
8. Oživení atraktivity Šelenburku
9. Pracovní příležitosti
10. Protišmejdovská opatření
11. Rekonstrukce krnovského divadla
12. Řešení protipovodňové ochrany města
13. Školní hřiště (Žižkova, Dvořákův okruh) rekonstrukce, modernizace
14. Vytipovat velké nosné projekty (např. průmyslová zóna, rekonstrukce lázní, protipovodňová opatření)
15. Zajištění bezpečnosti na přechodech pro chodce u škol (veřejná služba)
16. Zřízení komunitního centra v Kostelci

Gabriela Mathiasová