Ta nabízí velmi realistický prostorový a plastický pohled z výšky na všechny zajímavosti kraje. 3D mapa kraje bude dostupná v turistických informačních centrech. Mezi jedenácti centry, které budou vybavené potřebnou prezentační technikou, je také Krnov, Bruntál a Rýmařov.

„Techniku potřebnou pro prohlížení 3D mapy nám v Krnově teprve budou instalovat, také musíme nejdřív projít školením, abychom mohli zájemcům poradit s ovládáním. Počítáme s tím, že v Krnově bude tato služba zprovozněna nejdříve za týden. Návštěvníci infocentra budou mít k dispozici monitor, na kterém si mohou 3D mapu prohlížet bezplatně. Základní program za zobrazení 3D mapy funguje po spuštění z DVD, ale je ho také možné po připojení na síť rozšířit o další funkce a odkazy. V Krnově nám bude fungovat jen základní verze bez připojení na internet, protože přenos velkého objemu dat by nám velmi zpomalil připojení na síť,“ uvedla pracovnice krnovského informačního centra na Hlavním náměstí.

Projekt 3D mapy ukazuje, že Moravskoslezský kraj začíná využívat pro propagaci svého turistického potenciálu nejmodernější technologii. Projekt podporovaný Evropskou unií pracuje s digitální barevnou leteckou fotomapou, která je v turisticky zajímavých místech kombinovaná s nafocením šikmých snímků vybraných lokalit.

Po sestavení vznikl digitální model terénu severní Moravy a Slezska, který umožní například prohlížení hradů, zámků, kostelů, muzeí, pohoří či cyklotras prostřednictvím atraktivních průletů nebo velmi přesných 3D modelů vybraných objektů. Náklady na realizaci projektu dosáhly 15 miliónů korun, z toho 75 procent pokryla dotace Evropské unie. Peníze se využily mimo jiné také na vydání 11 tisíc kusů propagačního DVD.

„Svým rozsahem je projekt unikátní nejen u nás, ale v celé východní a střední Evropě. Bude sloužit nejen cestovnímuruchu, ale i v dalších oblastech. Obecně se dá 3D model kraje využít v různých geografických informačních systémech a velmi významná oblast využití je krizové řízení. Data 3D modelu lze využít také v matematickém modelu, který na základě měření srážek, průtoků, profilu terénu a dalších údajů, stanovuje předpověď rozsahu možných záplav. Najde využití třeba u hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému včetně krizových štábů obcí,“ upozornil při křtu DVD s 3D mapou hejtman Evžen Tošenovský.

„Letošní prioritou bude rozšíření modelu o vrstvu turistických tras, zpřesnění cyklostezek, doplnění vodáckých tras i lyžařských středisek. Dalším záměrem je provázání nově připravovaného webu kraje s 3D modelem, a samozřejmě aktualizace informací k památkám, galeriím a podobně. Jedním z cílů bude v horizontu několika let propojení našeho modelu do Olomouckého a Zlínského kraje a také partnerských regionů v zahraničí – Žilinského kraje na Slovensku a Slezského vojvodství v Polsku,“ dodal náměstek hejtmana MSK Pavel Drobil.