Kdy se začala psát historie hokeje v Krnově? Na tom se neshodnou místní hokejisté ani historici.

Krnovské muzeum v těchto dnech vystavilo slavný archeologický nález, který je podle milovníků záhad důkazem, že fenomén bruslení se nejspíš zrodil v pravěku na Krnovsku.

Pravěk označuje úsvit dějin, ze kterého nejsou známy žádné písemné prameny. Pro archeology je pravěk obdobím před vynálezem písma. Ředitel krnovského muzea Heinrich Kinzer přišel v roce 1927 s odvážnou teorií. Archeologický nález koňské kosti s provrtanými otvory interpretoval jako pravěkou brusli.

Pokud se Heinrich Kinzer nemýlí, může být Krnov kolébkou veškerého bruslení lidstva, a tudíž nejvýznamnějším místem světové hokejové historie. Důkazem má být koňská holenní kost s vydlabanými otvory na obou koncích, která byla roku 1906 nalezena v místech Štursovy ulice.

Byla vykopána náhodou při stavebních výkopových pracích v hloubce 2,5 metru.

K nejstarší brusli na světě patří i napínavé historky jako ke každé správné relikvii. Pravěká brusle byla šedesát let považována za ztracenou, takže je zázrak, že dnes ji mohou fanoušci hokeje a historie zas obdivovat ve Flemmichově vile.

„Původní inventáře krnovského muzea se bohužel nedochovaly, a tak posledním záznamem o existenci tohoto nálezu je stručný inventář archeologické sbírky zpracovaný v roce 1950 pracovníkem brněnského archeologického ústavu Bedřichem Vyskočilem.

V inventáři krnovského muzea, zpracovaném od roku 1950 správcem Karlem Dlouhým, již však nefiguruje. A přece se tato kuriozita neztratila: dochovala se mezi neevidovaným nálezovým materiálem," představuje slavnou znovuobjevenou brusli z koňské kosti popisek u vitríny ve Flemmichově vile.

Vedle ní je hladítko z jelení kosti.