Důvodem zdražení je především zvýšení ceny elektrické energie. Do výsledné ceny je rovněž potřeba započítat zvýšení finančních nároků spojených s likvidací kalů z čističky do kompostárny. Zpracování kalů vyžaduje kromě chemikálií a dopravy také elektrickou energii. Je třeba také myslet na investice do systému kanalizace. Chystá se zahájení výstavby kanalizace Chomýž a náročná intenzifikace krnovské ČOV, která má zvýšit její kapacitu.

Navzdory zdražení je třeba konstatovat, že i po zvýšení ceny stočného zůstává v Krnově cena vodného a stočného jedna z nejnižších v rámci České republiky. Díky investicím do ČOV bude Krnov připraven i na další očekávané zpřísňování limitů kvality vypouštěných odpadních vod z čistírny do toku tak, aby nemohlo dojít k nutnosti razantního zvýšení ceny z důvodu nedodržování limitů kvality čištěných odpadních vod.

 

Přehled cen platných od 1. 1. 2008

cena bez DPH/m3 cena včetně 9 % DPH/m3

Vodné 15,00 Kč 16,35 Kč

Stočné 14,30 Kč 15,59 Kč

Celkem 29,30 Kč 31,94 Kč