Přitom každý obyvatel města, nejen ten, kdo bydlí v blízkosti staveb, které prochází tímto zjišťovacím řízením, má možnost zaslat na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, svá písemná vyjádření. „Co tato zjišťovací řízení probíhají, připomínky k některému se záměrů zaslali pouze dva občané. Pro povzbuzení všech ostatních mohu říct, že se svými námitkami uspěli a bylo jim vyhověno,“ uvedla Jana Vágnerová z odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově.

Případné námitky lidí, že o zjišťovacím řízení nevěděli, nemají své opodstatnění. Oznámení o jejich zahájení je vždy vyvěšeno na Úřední desce, na webových stránkách města www.krnov.cz i Moravskoslezského kraje a zveřejněno v radničních novinách a krnovském Regionu. „Následné stížnosti, které lidé později podávají už během provozu staveb, k nimž se mohli předem vyjádřit, jsou pak složitě vyřizovány a mnohdy ne ke spokojenosti stěžovatelů,“ řekla Jana Vágnerová.

Bez připomínek veřejnosti proběhlo také nedávné zjišťovací řízení k záměru „Obchodní centrum – ul. Revoluční, Krnov“. V místě bývalé slévárny na Revoluční ulici má vzniknout nové obchodní centrum, které budou tvořit dvě budovy, menší s prodejnou potravin, vetší s několika samostatnými obchody nepotravinářského sortimentu, a parkoviště pro asi 220 vozidel. „Je škoda, že občané této šance nevyužili. Některé věci sice ještě mohou změnit účastníci řízení v průběhu územního řízení, už ale neovlivní například dopravu, parkování, míru hluku nebo způsob zásobování,“ uzavřela Jana Vágnerová.