Záměr revitalizace hřbitova spočívá v rekonstrukci stávající vodovodní a kanalizační sítě, rozšíření rozvodu vody v zadní části hřbitova tak, aby i zde měli lidé možnost odběru vody, zaměří se na opravu vrchní části konstrukce stávajících chodníků, zpevnění povrchů, instalaci nových laviček a odpadkových košů v areálu hřbitova. Součástí rekonstrukce bude i ošetření stávající zeleně, odstranění dřevin a nová výsadba, mělo by dojít také na pořízení interiéru kaple.

„Do března zpracuje odbor správy majetku města společně se správcem hřbitova, kterým jsou Technické služby Krnov, s.r.o., časový harmonogram rekonstrukce a rozpočet. Do pololetí pak připraví obdobné podklady také pro urnový háj, který je rovněž zanedbaný,“ uvedla starostka Renata Ramazanová. V městském rozpočtu je prozatím na městský hřbitov schválena částka 180 tisíc korun na opravy části komunikace a hřbitovní zdi. Další prostředky budou vyčleněny při úpravě kapitálového rozpočtu v březnu, po schválení závěrečného účtu města Krnova za rok 2007.