Ke schválení jim tentokrát bude předložen rozpočet se schodkem. Výdaje jsou naplánovány na 912 milionů korun, ale příjmy jen na 671 milionů korun. Rozdíl ve výši 241 milionů korun bude dofinancován nevyčerpanými finančními prostředky z roku 2022, investičním a revolvingovým úvěrem. Částečně také rozpočet podrží zůstatky na účtech ekofondu a fondu vodovodů a kanalizací.

Cesta kyvadlovým autobusem z Hvězdy na Ovčárnu od 11. prosince 2022 podraží ze 40 na 50 korun. Zvýší se také ceny Turistické jízdenky Jeseníky ze 100 na 150 korun.
Autobusem na Ovčárnu za padesát, autobus v Jeseníkách už od prosince podraží

„Náklady na energie nás silně zasáhnou i přes zastropování cen. Prostor na nové investiční akce máme o něco menší. proto do rozpočtu zařazujeme zejména už rozběhnuté stavby. Patří sem výstavba kanalizace na Ježníku, rekonstrukce budovy pro základní uměleckou školu, příprava parcel pro rodinné domy pod Kabátovým kopcem, generální oprava střechy nemocnice a velká výměna oken v domech s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží," uvedl starosta Tomáš Hradil k nejdůležitějším investicím v navrženém rozpočtu.

Rozsvícení stromu, Krnov, centrum, 27. listopadu 2022.
VIDEO: Krnov opět rozsvítil strom. Na náměstí přišly davy, bavil i ohňostroj

Pokračovat budou také rozsáhlé opravy městských bytů. "Dlouhodobě se věnujeme finančnímu řízení města, takže si i v ekonomicky napjatém období můžeme dovolit zahájit několik nových staveb. Tou největší bude rekonstrukce krnovské sokolovny. Chystáme také přebudovat křižovatku Říční okruh – Svatováclavská – Šmeralova, aby byla bezpečnější. Začneme také se stavbou nové třídicí linky ve sběrném dvoře v Opavské ulici a v rozpočtu máme také řadu menších oprav a investičních akcí,“ doplnil. 

Zastupitelé na svém zasedání projednají také zvýšení poplatku za odpady z 540 na 780 korun, nebo rozdělení dotací do sportu a kultury. Nebo v dotačním programu Podnikej v Krnově. Stanoví také pravidla participativního rozpočtu, v němž je pro 2023 jeden milion korun.