„V budovách, kde se nachází obřadní a koncertní síň, je zakázáno po novomanželích házet rýži, konfety či květinové lístky, a to i před vchodem do těchto budov,“ uvádí dokument "Informace k svatebním obřadům", který město Krnov zveřejnilo na konci roku 2022. Jaký je důvod krnovské prohibice svatební rýže, konfet a okvětních lístků?

„Jsou to především bezpečnostní důvody, jelikož na rýži lze snadno uklouznout, což se už v minulosti stalo. A pak také kvůli úklidu. V jeden den bývá více svateb bezprostředně za sebou a nebylo by fér, aby účastníci prvního obřadu měli pečlivě uklizené prostory a svatebčani z následující svatby se museli brodit rýží či konfetami. Svatby se také konají ve všední dny v různých časech, takže s „nepořádkem“ by se pak potkávali i klienti úřadu,“ vysvětluje smysl zákazu mluvčí krnovské radnice Dita Círová s tím, že s žádostí o dodržování tohoto opatření se na svatebčany radnice obrací více než 15 let.

Krnovští snoubenci, kteří touží absolvovat špalír s konfetami, rýží nebo okvětními lístky, si mohou dopřát tento rituál v soukromí, nebo si domluvit svatební obřad v jiném městě či obci.

Vybuchující ptáci? Vyvrácený mýtus

Diskuse o zákazu svatební rýže se rozběhla už ve druhé polovině minulého století, když se začaly šířit „městské legendy“ o vybuchujících ptácích. Údajně ptáci, kteří po svatbě sezobou rýži rozházenou před radnicí, následkem bobtnání zrn zahynou v bolestech. Někdy je prý rozpínání rýže v zažívacím traktu tak prudké, že ptáci doslova vybuchnou.

Ornitologové vstoupili do diskuse v okamžiku, když byl v roce 1985 v americkém Connecticutu předložen návrh „Zákona zakazujícího použití tepelně neupravené rýže při svatebních záležitostech“ ve snaze „předejít zranění a smrti ptáků v důsledku požití syrové rýže hozené na svatbách“. Ornitologové argumentovali, že existuje řada ptačích druhů, které se živí rýží a že v odborné literatuře dosud nebyl žádný takový případ zdokumentován. Až v roce 2002 se ale vědci pod vedením biologa Jamese Krupa rozhodli pro ověřovací experiment, který definitivně rozhodne, zda „vybuchující ptáci“ s rýží v žaludku jsou mýtus nebo fakt.

Na University of Kentucky provedli výzkum veřejného mínění na vzorku 600 studentů. Ptali se, zda věří, že ptáci vybuchují následkem expanze rýže v žaludku. Asi polovina respondentů odpověděla, že tomu věří. Pak následovalo exaktní měření, jak moc rýže při styku vodou expanduje v porovnání s jinými semeny. Zatímco rýže zvýšila svůj objem o 40 procent, oblíbená potrava ptáků semena kukuřice a pšenice se zvětšily o 50 až 65 procent.

Pak už následoval pokus na zvířatech. Proběhlo krmení holubů rýží s tím, že kontrolní skupina neměla přístup k vodě. "Žádní ptáci se neudusili, nevybuchli ani jinak neuhynuli. Nezvraceli rýži ani vodu. Hejno šedesáti holubů se bez problémů krmilo rýží po zbytek dne," publikoval Krupa výsledek svého experimentu. Mýtus, že svatební rýže je zabiják ptáků, takže by se měla zakázat, byl touto studií v roce 2002 definitivně vyvrácen.