Vedení krnovské radnice se rozhodlo provést personální audit v Městském informačním a kulturním středisku (MIKS) Krnov, což je příspěvková organizace města. V poptávkovém řízení bylo osloveno sedm firem.

Šedesát tisíc korun za dva dny

S nejvýhodnější nabídkou přišla společnost Systémy jakosti, s.r.o. Za auditorskou práci včetně nákladů pro dvě osoby na dva dny si naúčtovala přes šedesát tisíc korun. Město Krnov s ní uzavřelo smlouvu na tuto částku.

„U zakázky do sta tisíc korun může rozhodnout samostatně místostarosta, pokud je to v jeho působnosti. Pan místostarosta Jan Krkoška ještě nad rámec svých povinností výsledky poptávkového řízení vzal na jednání vedení města, kde nás o všech obdržených nabídkách informoval," pochválil postup při výběru auditora místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) na zasedání zastupitelstva.

Mají reference a certifikát?

Mnozí zastupitelé ale postup při výběru auditora zkritizovali. Nelíbilo se jim, že výslednou auditorskou zprávu dostalo k prostudování jen pár vyvolených radních, přestože její financování má schválit celé zastupitelstvo.

Navíc zastupitelé nedostali žádné reference, jak byli spokojeni předchozí klienti Systémů jakosti, s.r.o. Objevily se pochybnosti, zda Systémy jakosti jsou vůbec kompetentní provádět takové personální audity, protože vedení města zastupitelům předložilo jen propadlý certifikát na tuto činnost, kterému skončila platnost v květnu 2014.

Pochybnosti opozice byly tak závažné, že dokonce koaliční zastupitelka Judita Žáčková (ANO) navrhla uložit kontrolnímu výboru úkol, ať provede revizi pořízení a financování auditu MIKS.

Může za to externista

Přestože při hlasování návrh Žáčkové nenašel v zastupitelstvu dostatečnou podporu, případ auditu MIKS má přece jen zajímavou dohru.

Potvrdilo se podezření, že jedna z auditorek se opravdu prokazovala neplatným certifikátem Manažera pro lidské zdroje. Jeho platnost skončila v květnu 2014.

„V roce 2014 prodloužení platnosti a dodání certifikátu pro nás vyřizoval externí dodavatel. Byl dodán certifikát s platností do května 2017. Vzhledem k tomu, že certifikační orgán o vydání tohoto certifikátu nemá žádnou evidenci, zahájili jsme právní kroky vůči našemu dodavateli," přiznala pochybení v oblasti certifikace jednatelka společnosti Systémy jakosti Alena Fischerová.

Přestože certifikát auditorky v době kontroly MIKS nebyl platný, její znalosti a dovednosti podle Aleny Fischerové nezaniknou s uplynutím lhůty platnosti certifikátu.

Stornovali fakturu za audit

Firma Systémy jakosti sice deklarovala, že za odbornou způsobilost své auditorky ručí a provedený audit nezpochybňuje, ale s ohledem na situaci vzniklou kolem certifikace ustoupila od požadované platby. Faktura na šedesát tisíc za audit MIKS byla stornována.

„Protože se jedná o nestandardní situaci, požádali jsme jednatelku firmy, aby vystoupila na červnovém zasedání zastupitelstva města s podáním vysvětlení. Současně očekáváme v co nejkratším termínu zaslání nového platného osvědčení," prozradila další kroky starostka Krnova Jana Koukolová Petrová (ANO).

Anonymy nezveřejní

Na dotaz zastupitelů starostka potvrdila, že má k dispozici také určité anonymy na téma MIKS Krnov. „Anonymy předložíme jen kompetentním orgánům, ty zveřejněny nebudou," informovala zastupitele Koukolová Petrová.

Ředitelka MIKS Kateřina Lindovská na svoji funkci rezignovala už před měsícem. Na uvolněnou pozici bylo následně vyhlášeno výběrové řízení s uzávěrkou přihlášek do 5. června.