Nevyjasněné církevní restituce ale dál blokovaly rozvoj v některých lokalitách. Například ve Vrbině až devadesát procent pozemků náleželo řádu minoritů.

Zastupitelstvo Krnova se na svém dnešním zasedání seznámí s žádostí Konventu minoritů o převod pozemků ve vlastnictví města.

„Konvent žádá město o převod pozemků na Cvilíně, v blízkosti ulice V Osadě a v ulici Petrovické. Z listin, které jsme si vyžádali u katastrálního úřadu, ovšem vyplývá, že vlastnictví k těmto pozemkům město Krnov nabylo zákonným způsobem. Buď jako historický majetek, kdy dotyčné pozemky měl ve vlastnictví ještě před rokem 1948, nebo jako přídělový majetek po roce 1950. Proto nedoporučujeme pozemky ve vlastnictví města konventu převádět a v tomto smyslu jsme informovali i zástupce konventu minoritů," uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová. S tím ale konvent nesouhlasí a podal žalobu na určení vlastnictví pozemků. 

Historie minoritů v Krnově

V Krnově působí minorité už od jeho založení. Po sedm století je historie města spojena s tímto řádem. Už ve 14. století byl v Krnově dobře fungující minoritský klášter i kostel. V 15. století zde sídlili provinciálové Českopolské provincie. Za časů horlivých luteránů Hohenzollernů museli minorité Krnov na rovných sto let nedobrovolně opustit.

Vévoda braniborský Jan z Ansbachu vyhnal minority z města. Až po bitvě na Bílé Hoře císař Ferdinand daroval Krnovsko knížeti Karlu Lichtenštejnovi a ten v roce 1623 klášter a kostely minoritům navrátil. Minorité se aktivně zapojili do rekatolizace a obnovili církevní tradice na Krnovsku. V roce 1706 mohutný požár zničil v Krnově minoritský kostel i klášter, takže barokní přestavba spadá do 18. století.

V roce 1950 po komunistickém převratu byl majetek minoritů zabrán státem a činnost Řádu byla v Československu zakázaná. Po jednačtyřiceti letech v roce 1991 se krnovský klášter a kostely v rámci restitucí opět staly majetkem řádu. V roce 2000 se v Krnově konala provinční kapitula, která naplno obnovila komunitní život minoritů v tomto městě a regionu.