Po sedmi měsících uzavření se otevřely návštěvníkům výstavní prostory Městského muzea v Krnově ve Flemmichově vile. Láká návštěvníky na Ilustrace hmyzu a tvorbu entomologa a katolického kněze Matúše Kociána, který objevil na čtyři desítky nových živočišných druhů a ilustroval řadu odborných knih a článků. Výstava Obraz menšin v regionech pohraničí seznamuje s národnostmi, které žily či žijí na Krnovsku.

Krnovská radnice se konečně vrací také k obřadu Vítání občánků. Nejbližšími volnými termíny v obřadní síni radnice jsou pátek 28. května a sobota 29. května.

Během obřadu je miminko slavnostně přivítáno mezi občany města Krnova, což je také stvrzeno zápisem do pamětní knihy. Rodiče, kteří se chtějí se svým novorozeným potomkem zúčastnit obřadu Vítání občánků na krnovské radnici, si musejí rezervovat termín.

„Na tuto akci lze přihlásit pouze dítě, jehož matka či otec je přihlášen k trvalému pobytu v Krnově a které se narodilo v období ode dne 1. 8. 2020,“ uvedla vedoucí odboru správního Aneta Válková.„Vzhledem ke stále platným omezením mohou dítě doprovodit maximálně další tři osoby za splnění dalších podmínek stanovených aktuálním Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví pro tento typ akce,“ dodala Aneta Válková.