V rozpočtu města je na úpravu těchto lokalit vyčleněna částka 2 850 000 korun. Úpravy navrhli architekti Denisa a Marek Juránkovi.

Úpravy v okolí pěší komunikace mezi Zámeckým náměstím a Říčním okruhem navazují na loňskou rekonstrukci křižovatky na Říčním okruhu. Spočívají ve výsadbě stromů a trvalkových záhonů, úpravě povrchů, instalaci mobiliáře a umístění výtvarného prvku.

„Problémem této lokality jsou vlastnické vztahy, když velkou část prostranství, celou Zámeckou ulici, vlastní společnost ZLT. S vlastníkem, který v dohledné době bude rekonstruovat zámeckou zeď, jsme úzce spolupracovali a snažili se zásahy co nejvíce optimalizovat tak, aby se celá lokalita nejen zpřístupnila, ale i prozářila,“ uvedl Marek Juránek, který od 1. dubna zastává post městského architekta.

Alej, trvalky i stojany na kola

V prostoru se počítá s dotvořením stromové aleje, kde bude vysazeno dvanáct javorů mléčů, které doplní tři jinany dvoulaločnaté. Dále zde vzniknou trvalkové záhony. Součástí je i osazení mobiliáře. Jednat se bude o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační a plakátovací panely a jeden umělecký prvek osvětlení.

Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská byla kvůli rekonstrukci uzavřena od 15. srpna do 15. listopadu 2023. Nyní si řidiči i chodci zvykají na nové řešení odbočovacích pruhů, ostrůvků a přechodů. 16. listopadu 2023
Je bezpečnější? Auta i chodci se seznamují s novou křižovatkou v Krnově

V zelené ploše ohraničené komunikací na Říčním okruhu a areály banky a úřadu práce vznikne menší kruhový prostor s lavičkami a uměleckým dílem – reliéfem – od krnovského sochaře, malíře a grafika Svatoslava Böhma, který měl v nedaleké Svatováclavské ulici svůj ateliér.

Umělecký objekt sníží hluk

„Umělecký objekt jsme umístili do koridoru, který prochází k nově zrekonstruované základní umělecké škole. Odkazovat má na identitu města spojenou s řekami Opavou a Opavicí. Reliéf jsme rozvinuli a vytvořili Zeď setkávání, jelikož v monumentu se odráží i skutečnost, že řeky tvoří přirozenou hranici mezi Českou republikou a Polskem,“ vysvětlil městský architekt.

Zatímco většina prací bude hotová ještě letos, monument od Svatoslava Böhma prostor doplní zřejmě až příští rok. Důvode je to, že bude potřeba vyřešit stavební povolení a zpracovat projektovou dokumentaci.

V participativním rozpočtu Krnova uspěly projekty na obří nástěnnou malbu zvaná mural, která vznikne na štítové stěně bytového domu na náměstí Hrdinů, i na krmítka pro ptáky.
Mural Strážkyně a Ptáčkodlab získaly podporu z rozpočtu Krnova

Umělecký prvek má i svůj technický význam. Místo je hlučné a zeď vytvoří akustickou clonu, která napomůže tomu, aby obyvatelé z okolních budov nebyli ovlivňováni hlukem z Říčního okruhu.

Změní se i křižovatka Jesenické s náměstím Hrdinů

V křižovatce Jesenické ulice a náměstí Hrdinů jde hlavně o odstranění kolizních míst v dopravě, a to především pěší a cyklistické. Mezi základními požadavky na úpravy prostoru kolem kruhového objezdu dále bylo snížení hlučnosti, prašnosti a také přehřívání prostoru v horkých letních dnech.

„Problémem tohoto místa je velké množství technické infrastruktury v podzemí, což je velmi limitující. Přesto se pokusíme do těchto míst navrátit vegetaci, která byla odstraněna v 50. letech 20. století, kdy došlo k přerušení přímé dopravní tepny spojující historické jádro města s hlavním vlakovým nádražím,“ uvedl Marek Juránek.

Stromy a živý plot u rondelu

Podél kruhového objezdu budou dosazeny stromy a pod nimi živý plot, který nahradí aktuální oplocení. Stromy budou vysazeny také v místech, kde jsou dnes kontejnery na tříděný odpad. Ty se přesunou blíže vjezdu do vnitrobloku polikliniky.

Zóna 30. Ilustrační foto
Zóna 30 a krátkodobé parkování. Doprava u školy v Krnově bude bezpečnější

Cyklostezka a cesty pro chodce budou odděleny trvalkovým záhonem. Počítá se také s instalací plakátovacích ploch, betonových sedacích kostek nebo nerezového mlžítka pro ochlazení veřejného prostoru.

V minulých letech pomohly tyto nestavební úpravy vylepšit například parkoviště u křižovatky ulic Opavské a 9. května, prostor u asijského bistra na Zámeckém náměstí nebo průchod mezi prodejnou Hruška a restaurací na Sídlišti Pod Cvilínem.