„Za likvidaci odpadu město v roce 2022 zaplatí téměř 29 milionů korun, přičemž výběr z poplatku činí 12 milionů korun. Rozdíl ve výši 17 milionů jde z rozpočtu města. Pokud by náklady zůstaly stejné, což ale nepředpokládáme, tak se zvýšením poplatku sníží rozdíl mezi náklady a úhradami od občanů zhruba o pět milionů korun,“ uvedl vedoucí odboru finančního a živnostenského Josef Hranec.

Ze současných 540 korun na osobu a rok stoupne poplatek na 780 korun. Částka se hradí ve dvou splátkách ve výši 390 korun, a to k 31. květnu a 31. říjnu. Je jedno, zda lidé částku zaplatí naráz, nebo si ji rozdělí podle svých možností a platit budou postupně, například měsíčně.

Výše poplatku se mění 1. ledna 2023, kdy nabyla účinnosti vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ta obsahuje také další změny. Například prodlužuje lhůtu, kdy je člověk povinen podat správci daně poplatku ohlášení vzniku své poplatkové povinnosti, a to z 15 na 30 dnů.

Vyhláška obsahuje také povinnost fyzických a právnických osob hradit poplatek za odpad také z důvodu vlastnictví nemovitostí jako byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které sice není přihlášená žádná fyzická osoba, ale která je umístěna na území města Krnova.

Bez ohledu na zvýšení nákladů na shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů budou Krnovanům v roce 2023 nabídnuty nové služby v této oblasti.

„Připravujeme rozšíření sběru gastroodpadu. Nakoupíme dalších 950 hnědých nádob na bioodpad a 500 kompostérů, které nabídneme občanům zdarma. Na sídlištích posílíme sběrná hnízda na tříděný odpad o kontejnery s velkými vhozovými otvory. Vyjdeme vstříc požadavku, aby na podzim byl svoz bioodpadu každý týden. Rovněž by měla být zahájena výstavba moderní třídicí linky v prostoru sběrného dvora v Opavské ulici,“ řekla Pavla Hájková z krnovského oddělení komunálních služeb.

Město také začne zavádět systém sběru tříděného komunálního odpadu přímo ode dveří každého domu. Domácnostem ve vilové zástavbě zdarma nabídne vlastní nádoby na papír, plast a také hnědé popelnice na bio odpad, pokud je ještě nemají.

Zároveň se ale sníží četnost svozu směsného komunálního odpadu na jednou za 14 dnů. To vše jsou opatření, která mají zvýšit procento vytříděného odpadu a snížit množství odpadu mířícího na skládku.