Zadáním soutěže bylo vytvořit otevřený městský areál, který nabídne sportovní vyžití všem věkovým kategoriím. Bude vstřícný ke každému, ať už vyrazí do sportovního areálu na procházku nebo za profesionálním tréninkem. Soutěž je unikátní v tom, že město Krnov nehledala dílo na klíč, ale především partnera pro postupné změny. Výsledky soutěže už schválila Rada města Krnova.

Patnáct týmů na startu

O soutěž mělo zájem patnáct týmů, z nichž porota vybrala pět, které dostaly šanci zpracovat návrh. Podané soutěžní návrhy prokázaly, že lokalita má obrovský potenciál. Smysluplné úpravy v budoucnu pomůžou všem Krnovanům i návštěvníkům města. Porota po poctivém nastudování soutěžních návrhů a dlouhé diskuzi označila za nejlepší návrh autorského týmu U / U Studio z Prahy ve složení Martin Hrouda, Jiří Kotal a Tomáš Fridrich.

Krásné perníčky vyráběly děti z janovické školky a Dětského centra Pampeliška. Od Jany Velčovské (vpravo) je osobně převzala náměstkyně SZZ Krnov Šárka Tavandzi
Děti z centra Pampeliška a děti ze školky poslaly dárek zdravotníkům

„Sportovní areál uvažujeme jako veřejný prostor určený pro všechny vrstvy obyvatelstva. Ať už jako prostor pro sport, tak jako příjemné místo pro trávení volného času a čerpání energie,“ stojí v autorském popisu návrhu.

Srdce je skatepark, přibude věž

Návrh počítá s rozšířením skateparku, větším počtem parkovacích míst i lepší průchodností areálu. „Všechny nově navrhované komunikační tepny propojují celé území a zároveň se spojují v hlavním iniciačním místě, kterým je skate park, srdce celého areálu. Novým orientačním bodem by měla být vyhlídková věž na místě současné trafostanice, která umožní pozorování dění ve sportovním areálu a zároveň otevře pohled na věže města z nového úhlu. Menšími i většími zásahy a rozšířením či přesunem jednotlivých aktivit získá komplex na atraktivnosti. Utvoří se zde takzvaná urban zóna s požadovaným zázemím jak pro tenisty, tak i pro širokou veřejnost, velkorysý multifunkční prostor u sokolovny, pobytové plochy a celý areál bude doplněn novou výsadbou stromů,“ říká členka poroty, krnovská radní Zuzana Matelová.

Ukázky z nejlepšího návrhu autorského týmu U / U Studio z Prahy. Pracuje ve složení Martin Hrouda, Jiří Kotal a Tomáš Fridrich.Zdroj: Město Krnov

Gebrian ocenil okolí sokolovny

Další člen poroty, architekt Adam Gebrian dodává: „Za největší kvalitu vítězného návrhu porota považuje řešení území v bezprostředním okolí ikonické sokolovny od architekta Leopolda Bauera, které má skutečný potenciál stát se populárním místem pro široké okolí. Rád bych za nezávislou část poroty poděkoval vedení města Krnova k tomu, že se rozhodlo vypsat otevřenou soutěž na místo, které možná řada kolemjdoucích nevnímá ani za velký problém, ani za zajímavou příležitost.“

Kromě Adama Gebriana byli nezávislými členy poroty její předsedkyně krajinářská architektka Radmila Fingerová, architektka Alice Michalková (AMTB) a architekt Tomáš Bindr (Atelier 38). Město Krnov reprezentovali starosta Tomáš Hradil, radní Zuzana Matelová a městský architekt Lubomír Dehner.

Ukázky z nejlepšího návrhu autorského týmu U / U Studio z Prahy. Pracuje ve složení Martin Hrouda, Jiří Kotal a Tomáš Fridrich.Zdroj: Město Krnov

Porota hodnotila návrhy anonymně

Z návrhů, které byly v hodnotící fázi drženy v anonymitě, porota vybrala během dlouhého odpoledne plného diskuzí tři nejlepší. Pomyslné stříbro získal slovenský atelier PLURAL v čele s Martinem Jančokem a třetí místo obsadila pražská kancelář BY architects v sestavě Markéta Zdebská, Marek Žáček, Michaela Křižáková a Marie Čáslavská. Dva neoceněné návrhy získávají za svou práci takzvané skicovné.

 I v Česku se šířily hoaxy o tom, že v Německu už se bojí z důvodu politické korektnosti označovat vánoční trhy jako vánoční a používat při nich vánoční symboliku. Že to nebyla pravda, dokazují i tyto snímky z loňských vánočních trhů v Lipsku
Vánoce v posledních letech provázejí nejen koledy, ale také lži. Nové i staré

Vítězný návrh není definitivním řešením. Jedná se totiž o koncept. Hned po Novém roce se uskuteční jednání s vítězi o podobě a uzavření smlouvy na dopracování a realizaci projektu. Odhadované investiční náklady deklarované v soutěži pro prioritní místa návrhu jsou 35 milionů korun. Na příští rok je rovněž plánována výstava spojená s představením soutěžních návrhů, její termín se bude odvíjet od aktuální epidemické situace.