V lednu bylo zahájeno stavební řízení vodního díla Nové Heřminovy. Obec Nové Heřminovy s pomocí odborníků vypracovala dosud nejkomplexnější a nejrozsáhlejší přehled námitek. Současně upozornila na podjatost stavebního úřadu v Krnově, protože vedení Krnova podpisem memoranda předem deklarovalo podporu výstavbě přehrady.

Před zahájením stavby přehrady je nutné přeložit silnici ze Zátoru do Nových Heřminov, což je investice za 1,2 miliardy korun. Podle vládního usnesení z roku 2008 měla být přeložka silnice realizována v letech 2013 až 2015, ale ministerstva dopravy a zemědělství tuto dopravní stavbu dosud odkládaly jako „předčasnou“.

Vizualizace navrhované podoby centra Velkých Losin
Centrum Velkých Losin čeká proměna. Takto má vypadat

V případě přeložky silnice už Krajský úřad Moravskoslezského kraje uznal námitku možné podjatosti zaměstnanců Městského úřadu Krnov. Při posuzování rizika podjatosti kraj zohlednil právě Memorandum „Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy a výstavba vodního díla Nové Heřminovy“ které v květnu 2018 spolupodepsali vedoucí představitelé měst Krnov a Opava.

„Skutečnost uzavření uvedeného memoranda, v němž je deklarována snaha o urychlení schvalovacího procesu zúčastněných stran směřující k realizaci uvedeného stavebního záměru, již zakládá důvod pochybovat o nepodjatosti zaměstnanců Městského úřadu Krnov,“ konstatoval krajský úřad ve svém usnesení. Ze stejného důvodu nebylo možné převést řízení o přeložce silnice ani na Magistrát města Opavy, neboť opavský primátor Radim Křupala je rovněž spolusignatářem Memoranda.

Festival Landscape představil v Krnově také zakládajícího člena Ztohoven Matěje Hájka. Památník tří německy hovořících umělců doplnil vytrženými kořeny.
FOTO: Kominík Ztohoven na cvilínský památník instaloval kořeny

„Krajský úřad v dané věci pověřil k projednání a rozhodnutí územního řízení ve věci stavby nazvané „I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“ na pozemcích v katastrálních územích Loučky u Zátoru, Nové Heřminovy, Čáková a Zátor odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Bruntál," stojí v usneseni krajského úřadu.V případě Městského úřadu Bruntál, odboru výstavby a územního plánování, není důvod k obavám z podjatosti.

Vedení Bruntálu se k projektu přehrady vždy stavělo zdrženlivě a zdůrazňovalo, že je potřeba zajistit přiměřenou protipovodňovou ochranu nejen pro Krnov, Zátor a Brantice, ale pro všechny obce a města v povodí Odry.