Občas nahlédne do Krnova prostřednictvím webkamery, ale letos se sem vypravila osobně. Potěšilo ji, jak Strom přátelství za těch 27 let zmohutněl a vyrostl. Byla to také příležitost bilancovat, jak se vyvíjel příběh partnerství Yukonu a Krnova.

Český festival v Oklahomě

Potomci Čechů v Oklahomě si už desítky let připomínají své kořeny velkým českým festivalem s krojovaným průvodem, dechovkou a alegorickými vozy. Američané s českými jmény loví v paměti posledních pár českých slovíček, které pochytili od rodičů.

Dědečkové vypráví vnukům o cvičení v Sokole. Americké kuchařky pečou české koláče. Oklahoma je snad posledním místem, kde je dodnes živý salonní tanec Česká beseda, který na premiéře roku 1863 osobně předtančili Bedřich Smetana a Jan Neruda.

Českoamerické přátelství komunisté zakázali

Koncem osmdesátých let disident a mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý šokoval komunistický režim, když oficiálně požádal o registraci SPUSA (Společnosti přátel USA), což měla být protiváha SČSP (Svazu československo-sovětského přátelství).

Komunistické orgány samozřejmě SPUSA zakázaly a komunistické soudy Devátého za tu drzost potrestaly dvěma roky vězení. Komunistický režim sice padl, ale myšlenka založení klubu česko-amerického přátelství SPUSA pokračovala dál vlastním životem.

Maminka z Krnova, tatínek z Havaje

Maminka Ilony Morris, paní Elizabeth, se narodila v Krnově, ale pak se odstěhovala do Německa, do míst, kde byla dislokovaná americká vojenská posádka. Poznala v Německu sympatického amerického vojáka z Havaje a byla z toho velká láska. Přestěhovali se z Německa do Oklahomy, ale stále udržovali kontakt s rodinami v Krnově i na Havaji. To je jeden z důvodů, proč aktivní českoamerický klub SPUSA pod vedením Dobroslava Žídka vznikl a působil také v Krnově.

Krnované přemýšleli, jak pomoci Oklahomě zpustošené tornády a obyvatelé Oklahomy zase o tom, jak pomoct Krnovsku po ničivé povodni.

„Ilona Morris je má neteř. Je dcera mojí sestry Elizabeth, která žila v Oklahomě ve městě Yukonu. Při návštěvě mé sestry v Oklahomě jsme s Ilonou uvažovali o navázání oficiálního přátelství Yukonu s Krnovem. Navrhli jsme to starostovi města Yukon, který náš návrh uvítal. Rovněž Krnov po jistých politických poradách nakonec partnerství schválil,“ vzpomíná známý krnovský fotograf Josef Kuník, jak se zrodilo českoamerické partnerství měst.

Vzácný baryt ve tvaru růže

Vznik partnerství měst Krnova a Yukonu zaznamenal krnovský kronikář. „Toto navázání vztahů lze považovat za prospěšné. Dne 18. března 1992 přijel ke krnovské radnici autobus lidí ochotných navázat přátelské vztahy dvou velmi vzdálených měst. Dechová hudba přivítala tyto občany státu Oklahoma mnoha pochody. Byli ubytováni a zúčastnili se slavnostní večeře v hotelu Morava. Další den se konalo slavnostní uvítání na radnici, zúčastnili se varhanního koncertu a prohlédli si město. Hlavním výsledkem byla proklamace o tom, že Krnov se stává sesterským městem Yukonu,“ uvádí kronika města Krnova.

Také v březnu 1993 vlála na krnovské radnici vlajka USA. Ostravská televize odvysílala reportáž, jak starosta Krnova přijal třicetičlennou delegaci sesterského Yukonu.

Barite Rose Rock je chloubou Oklahomy:

| Video: Youtube

Zdroj: Youtube/The Crystal Collector

Jedním ze symbolů partnerství se stal zajímavý dar Krnovu. Američané přivezli vzácný červenohnědý kámen „rose rock“, který se nevyskytuje nikde jinde na světě než v Oklahomě. Jde o krystalickou formu barytu, který má tvary růže. Běžný baryt jako zdroj barya se těžil například v Horním Benešově.

Američané obdivovali varhany a železnici

Američtí hosté přijížděli do Krnova také v dalších letech. Byli nadšení nejen výrobou varhan, ale hlavně železniční dopravou. Většina z nich dosud cestovala výhradně auty a letadly, takže setkání s českými vlaky a s nádražím v každé malé obci pro ně byla zajímavá kuriozita.

Partnerství Krnova s Yukonem trvalo již několik let, když se v srpnu 1995 městská rada Krnova rozhodla schválit oficiální deklaraci: „Jako odezvu na svobodné rozhodnutí občanů města Yukon ve státě Oklahoma v USA, na základě kterého bylo město Krnov prohlášeno za partnerské město (Sister City), městské zastupitelstvo v Krnově v České republice v souladu se svým přesvědčením a vůlí prohlubovat přátelské vztahy se všemi, kteří o to projeví upřímný zájem, prohlašuje město Yukon ve státě Oklahoma rovněž za své partnerské město. Zároveň prohlašuje, že bude hledat všechny cesty, které povedou k překonání velké vzdálenosti, která obě naše města dělí tak, aby praktický přínos partnerského vztahu byl pro občany obou našich měst co největší.“

Starosta v kostýmu Jeníka z Prodané nevěsty

V květnu 1996 byl na náměstí Minoritů vysazený Strom přátelství, neboli Tree of Fiendship, a příští rok odletěl starosta Krnova na zkušenou do Ameriky. „Avšak musel splnit podmínku, že na slavnosti amerických Čechů v Yukonu bude vystupovat v pravém českém lidovém kroji. Ale kde ho v Krnově vzít. Pan starosta si kroj vypůjčil ze Slezského divadla v Opavě. Použil ten, ve kterém vystupuje Jeník v Prodané nevěstě od Bedřicha Smetany. Náklady na starostův pobyt v Americe hradili yukonští, cestovní náklady si starosta Krnova Bedřich Marek hradil ze svých prostředků. Za svého pobytu v USA krnovský starosta navštívil Úřad státu Oklahoma pro obchod a tam nabízel možnosti obchodních styků s firmami z našeho města,“ zaznamenal kronikář Krnova s tím, že kromě Českého festivalu, který pořádá sdružení Oklahoma Czechs, starosta Marek zkoumal fungování yukonské radnice, městské policie, hasičského sboru, odpadové hospodářství i čistění odpadních vod. Čeští krajané vybrali mezi sebou 1500 dolarů na pomoc Krnovu, který byl postižený záplavami.

Strom připomíná přerušené partnerství

Bohužel časem zestárli jak zakladatelé krnovské organizace SPUSA, tak američtí krajané, kteří pravidelně cestovali z Oklahomy do Krnova. V roce 2012 krnovští radní a zastupitelé zredukovali seznam partnerských měst. „Zastupitelé schválili přerušení partnerství s městy Pefki (Řecko) a Yukon (USA). V případě Pefki se tak stalo z důvodu jeho připojení k sousednímu městu Lykovrisia, čímž došlo k zániku původní municipality. Co se týče Yukonu, nebylo partnerství v posledních letech naplněno a to především z důvodu vzdálenosti a nemožnosti čerpání dotací z Evropské unie,“ zaznamenal kronikář rozhodnutí zastupitelů.

Ti, kdo tuto éru českoamerického přátelství zažili, mohou stejně jako Ilona Morris zavzpomínat u nádherného platanu, který v květnu 1996 společně vysadili zástupci Krnova a Yukonu v Oklahomě.

Text listiny, která stála na počátku partnerství Yukonu a Krnova:

Office of the Mayor Yukon, Oklahoma

P r o c l a m a t i o n

WHEREAS, the Citizen of the City of Yukon have a proud Czechoslovakian heritage; and
WHEREAS, the City of Yukon would like to participate in a Sister City program to nurture and expand its interest in Czechoslovakia; and
WHEREAS, the City of Krnov, Czechoslovakia would also like to participate in a Sister City program to join in fellowship with their American friends and relatives;
BE IT PROCLAIMED, that I, Jerry Shelton, Mayor of the City of Yukon, Oklahoma, do hereby proclaim Krnov, Czechoslovakia, as our Sister City.

Na listině následují podpisy, pečeť města Yukon a rok vydání 1990.