„Než zavedeme třídění bioodpadu v celém městě, chceme si v menší lokalitě otestovat jak ochotu lidí třídit tento druh odpadu, tak jejich svědomitost při třídění. Ne vše, co považujeme za bioodpad, do těchto popelnic patří,“ uvádí Pavla Hájková z krnovského odboru životního prostředí.

O hnědé popelnice projevilo zájem 65 ze 144 oslovených. První svoz se uskuteční ve čtvrtek 13. září. Vytříděný odpad bude odvezen do provozovny společnosti Elio Slezsko v Holasovicích, která bioodpady kompostuje. Také město Krnov připravuje stavbu vlastní kompostárny u výpadovky na Býkov vedle letiště.

„V současné době je podána žádost o územní rozhodnutí,“ uvedl vedoucí krnovského odboru životního prostředí Petr Suchý.