V průběhu bouracích prací se třeba ukázalo, že parketová podlaha ve velké tělocvičně leží na vyrovnávací vrstvě z xylolitu, což neumožňuje provést vyrovnání podlahové nerovnosti, která činí až sedm centimetrů, a ani na něj není možné položit plánovanou sportovní podlahu. Proto musel být xylolit z celé plochy odstraněn.

Další problém představuje strop v malé tělocvičně. Poté, co z něj byla kvůli praskání odstraněna omítka včetně rákosového podkladu, ukázalo se, že železobetonová stropní konstrukce se drolí a praská.

„Museli jsme nechat odstranit dřevěnou konstrukci podhledu a strop podepřít. Nyní bude vypracován statický posudek a návrh řešení,“ uvedl Pavel Andrle z odboru investic a správy majetku.

Rekonstrukce sportovní haly v Petrovické ulici pokročila. Hotová je přeložka teplovodu, vodovodní přípojka i dešťová a splašková kanalizace včetně přečerpávací nádrže.

Sokolovna má z větší části již oklepanou fasádu a stavbaři začali pracovat na střeše budovy. Zesílí její konstrukci a provedou výměnu krovů. Místo hranatých vikýřů budou jejich boční strany oblé a plech nahradí krytina z pálených tašek.

Nejvíc odvedené práce je ale vidět uvnitř stavby. „Provedené jsou mimo jiné hlavní rozvody vzduchotechniky, vody a kanalizace, ve třech podlažích také elektroinstalace. V přízemí je vše připraveno na sanaci celého objektu proti vlhkosti, což zahrnuje injektáž stěn, odkopy a izolace základových konstrukcí, vnitřní sanační omítky a hydroizolaci podlah,“ přiblížil Pavel Andrle.

Zhruba polovina původních dveří, která se po dohodě s památkáři renovuje, je v různých fázích opravy. „Na některých dveřích se stáří a vlhkost hodně podepsaly, takže se musí shnilé části vyřezávat a nahrazovat. Obnovou prochází také dřevěné dveřní zárubně,“ dodal Pavel Andrle.

Všechny dodatečné práce se projevují v ceně. Rada města v polovině června schválila uzavření prvního dodatku ke smlouvě o dílo, který se týká neprovedených prací a prací nad rámec smlouvy v celkové výši 2,8 milionu korun. Cena tak stoupla na 54,3 milionu korun bez DPH.

Stavbu realizuje firma Agist, termín dokončení je stanoven na polovinu příštího roku.

Sportovní hala v Petrovické ulici v Krnově patří mezi architektonické skvosty města. Před devadesáti lety byla postavena podle projektu slavného krnovského rodáka, architekta Leopolda Bauera.

Modernistická železobetonová sportovní hala s venkovními terasami je obdivuhodně zachovalá. Byla postavena v letech 1932 až 1933 a slavnostně otevřena 19. listopadu 1933. Stavba zaujme motivy inspirovanými estetikou velkých lodí. Jsou to například trubková zábradlí, otevřená schodiště a malá okénka v zaoblené zdi.

Objekt je jedinečný v tom, že převážná většina prvků a konstrukčních detailů se zachovala v původní podobě. Ať už se jedná o dřevěné prosklené příčky, kovové boční schodiště, podlahy z litého teraca nebo unikátní krov, jehož základ tvoří železobetonová konstrukce kombinovaná s klasickými dřevěnými prvky.