Zakázku na demolici tribun a spartakiádní Brány borců na krnovském stadionu získala místní firma Aleš Fousek ve zmanipulovaném řízení. Několik firem po vzájemné dohodě při zadávání veřejné zakázky předstíralo konkurenci, ale předem bylo jasné, kdo z nich zakázku získá.

Soud potrestal zástupce čtyř firem (Aleš Fousek, Taylor stavební, Ekotempo a Rakord) a také úředníka krnovské radnice Georgia Bazakase, který navíc přišel i o práci.

Demolice Brány borců na krnovském stadionu přivedla na lavici obžalovaných zástupce stavebních firem, které se zúčastnily poptávkového řízení. A také jednoho úředníka z investičního oddělení, který mohl vědět o jejich zákulisních dohodách.
Tresty v kauze Brána borců

Vedoucí investičního oddělení krnovské radnice Georgios Bazakas dostal v květnu 2016 výpověď s odůvodněním, že nesplňuje předpoklady pro výkon své práce. Od té doby vedl s městem Krnov soudní spor o neplatnost výpovědi.

Krajský soud v Ostravě po letech soudních pří definitivně dal Bazakasovi za pravdu a potvrdil, že výpověď z roku 2016 je neplatná. Na základě rozsudku musí město Krnov vzít na vědomí skutečnost, že výpověď byla podle pravomocného rozsudku neplatná.

Ukončení práce dohodou a odstupné

"Soud rozhodl o neplatnosti výpovědi. Výsledkem následného jednání mezi městem Krnovem a panem Bazakasem je dohoda o ukončení pracovního poměru k 16. 8. 2023. Součástí dohody je ukončení dlouholetého soudního sporu a vyplacení odstupného v souladu se zákoníkem práce a kolektivní smlouvou," shrnul reakci na rozudek tajemník městského úřadu Krnov Pavel Osadník.

„Podepsal jsem dohodu o ukončení pracovního poměru. Bohužel mi bylo jasně řečeno, že mě na úřadě nechtějí, a kdybych tam zůstal pracovat, stejně by mi dali výpověď. Nemělo smysl se tak dále trápit."
Georgios Bazakas k ukončení sporu

„Podepsal jsem dohodu o ukončení pracovního poměru. Bohužel mi bylo jasně řečeno, že mě na úřadě nechtějí, a kdybych tam zůstal pracovat, stejně by mi dali výpověď. Nemělo smysl se tak dále trápit. Proto jsem dohodu podepsal. Tím by celá záležitost měla být uzavřena. Je smutné, že i po sedmi letech se někteří lidé na městském úřadě nedokážou smířit s tím, že bych tam opět  pracoval,“ komentoval aktuální situaci Bazakas s tím, že dostane odstupné dle zákoníku práce a i nějaké benefity podle kolektivní smlouvy.

Výpověď? Pochopitelná, ale odůvodnění neobstojí

Výpověď město zdůvodnilo s odvoláním na rozsudek v kauze Brána borců tím, že Bazakas porušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem, a ohrozil tak zájmy svého zaměstnavatele.

Demolice Brány borců na krnovském stadionu přivedla na lavici obžalovaných zástupce stavebních firem, které se zúčastnily poptávkového řízení. A také jednoho úředníka z investičního oddělení, který mohl vědět o jejich zákulisních dohodách.
Padly tresty za machinace při soutěži o stavební zakázku

Problém soud spatřoval v tom, že ještě před výpovědí byl Georgios Bazakas radou města Krnova přeřazen na „neúřednickou pozici“, takže v době doručení výpovědi už nebyl „úřední osobou“, na kterou se vztahuje podmínka bezúhonnosti.

Nebyl úředníkem, který vykonává správní činnosti ve smyslu zákona o úřednících. „Odvolací soud sice považuje za „pochopitelné“, že žalovaný hodlal s žalobcem rozvázat pracovní poměr z důvodu trestné činnosti, které se dopustil při plnění pracovních úkolů, nicméně zaměstnavatel tak může učinit pouze při splnění zákonem stanovených předpokladů, což se v daném případě nestalo,“ stojí ve zdůvodnění pravomocného rozsudku, který Krajský soud v Ostravě vynesl v červenci 2023.

O co v kauze šlo?

Okresní soud v Bruntále potrestal v roce 2015 zástupce firem Aleš Fousek, Taylor stavební, Ekotempo a Rakord, které fiktivně soutěžily o zakázku na demolici Brány borců na krnovském stadionu. Krajský soud o rok později verdikt potvrdil.

Šest obžalovaných v kauze brána borců se poprvé sešlo u soudu v Bruntále.
Demolice brány borců u soudu

Čtyři firmy podle rozsudku po vzájemné dohodě předstíraly konkurenci v soutěži na demoliční práce na krnovském stadionu. Všichni stavebníci se předem domluvili, že tuto zakázku v hodnotě kolem 800 tisíc korun vyhraje stavební firma Aleše Fouska. Ostatní firmy svou účastí v soutěži Fouskovi jen „kryly záda", aby jeho příliš hladké vítězství nebylo podezřelé.

Společně se zástupci stavebních firem soud potrestal také úředníka krnovské radnice Georgiose Bazakase, který jako vedoucí investičního oddělení poptávkové řízení připravoval. Město mu následně dalo výpověď s tím, že byl podmínečně odsouzen se zákazem činnosti veřejného činitele, čímž vznikla překážka na straně zaměstnance, protože musí být pro výkon této pozice bezúhonný.

Demolice Brány borců na krnovském stadionu přivedla na lavici obžalovaných zástupce stavebních firem, které se zúčastnily poptávkového řízení. A také jednoho úředníka z investičního oddělení, který mohl vědět o jejich zákulisních dohodách.
V kauze Brána borců u soudu politici vypovídali jako svědci