Datum 6. května má snad každý Krnovan spojené s událostmi v roce 1945. Byl to okamžik, kdy pro Krnov válka prakticky definitivně skončila. Krnovská veřejnost už sice toto datum nijak bouřlivě neoslavuje, ani datum 8. května jako konec II. světové války v Evropě, ale stejně se vždy někdo přidá k oficiálním zástupcům krnovské radnice.

Problematika osvobození Krnova 6. 5. 1945 vyvolává značný zájem, a dokonce také emoce. Objevují se totiž dvě verze co se tehdy 6. 5. 1945 v Krnově odehrálo. Vydali němečtí obránci město bez boje, nebo se při osvobozování Krnova střílelo?

Město Krnov v roce 2020 zveřejnilo článek, který byl shrnutím dosavadního stavu poznání. V něm se uvádí, že vedle častěji připomínané a oficiálnější verze osvobození Krnova, existuje ještě verze druhá. Ta první čerpá z pamětního zápisu Oldřicha Rumla publikovaného v časopise Krnovsko v roce 1960, a z pamětí sovětského generála I. N. Vinogradova, jehož jednotky tehdy Krnov osvobozovaly.

close Krnované pietně uctili výročí osvobození města 6. května 1945 a připomněli si konec druhé světové války. info Zdroj: MěÚ Krnov zoom_in Krnované pietně uctili výročí osvobození města 6. května 1945 a připomněli si konec druhé světové války.

Také ty byly publikované v tomto časopise. Z těchto zdrojů vycházel také krnovský historik a kronikář Vladimír Blucha, od nějž nebo přímo od Vinogradova přebírali tuto verzi i další autoři. Tato verze uvádí, že při osvobozování Krnova došlo k dělostřelecké a minometné palbě i k pouličním bojům.

Druhá verze, kterou šířili odsunutí obyvatelé Krnova německé národnosti, naopak tvrdí, že německé jednotky se z města stáhly už 5. 5. pár hodin před příchodem sovětské armády, takže 6. 5. do Krnova Sověti vstoupili prakticky bez boje. Českým historikům není známo, o jaké ověřitelné zdroje němečtí Krnované svou verzi opírali. Doposud šlo vždy patrně jen o jejich subjektivní názor nebo o nepřímé svědectví z druhé ruky. Většina civilního obyvatelstva totiž byla z Krnova evakuována dlouho před příchodem sovětské armády a válečné fronty, takže očitých svědků událostí je málo. Bez důkladného výzkumu pramenů v archivech v Rusku a Německu nelze jednoznačně prohlásit první či druhou verzi za jedinou pravdivou.

Prozatím známá fakta spíše hovoří pro verzi "boje". Existují ale také vzpomínky již zesnulé Olgy Zauzig narozené v roce 1925 v Nových Heřminovech, jejíž rodina se již během „válečných“ let usadila v Krnově. Ta potvrdila, že v květnu se v Krnově bojovalo.

Město Krnov nepochybně bylo v posledních měsících války značně poškozené. Je ale otázkou, které škody byly výsledkem událostí 6. května a které byly způsobeny dělostřeleckým ostřelováním a bombardováním, které na Krnov mířily již od ledna roku 1945.

Krnovské muzeum zveřejnilo rozsáhlý podrobný článek o současném poznání českých historiků na svých webových stránkách.