Turistické atraktivity Krnova a blízkého příhraničí propagovali pracovníci našeho turistického informačního centra společně se zástupci partnerského města Prudniku. „Účast na veletrhu je jednou z aktivit projektu Propagace turistických atraktivit partnerských měst Krnova a Prudniku, jehož realizaci finančně podpořil Euroregion Praděd. K těm ostatním patří společná prezentace turistických atraktivit našich měst ještě na dalším veletrhu, a to v Ostravě, pořízení infokiosku do turistického informačního centra, upořádání cyklovyjížďky nebo aktualizace cykloturistické mapy Krnovska, Prudnicka a Hlubčicka. To vše s cílem zvýšení počtu českých a polských turistů v regionu,“ uvedla Zuzana Pavlusová z TIC Krnov.

Zlepšení technické podpory a zkvalitnění služeb informačních center v Krnově a Prudniku, tvorba a distribuce nových česko-polských propagačních materiálů a společná účast na veletrzích v Česku a Polsku vyjde na necelých 60 tisíc eur. Jelikož dotace Euroregionu Praděd pokryje 85 procent, Krnov do projektu vloží jen 4,5 tisíce eur.

Ilustrační foto.
Stipendium motivuje žáky oboru mechanik seřizovač