Asi nejvíce je nyní na očích výstavba dvou parkovišť před blokem H na Sídlišti pod Cvilínem, kde vzniká čtyřiaosmdesát parkovacích míst, včetně veřejného osvětlení. „Jedno parkoviště je již prakticky hotové a celá stavba by měla být dokončena do konce října," uvedl vedoucí investičního oddělení Georgios Bazakas.

O měsíc dřív mají skončit úpravy chodníků a zastávek městské hromadné dopravy (MHD) a nasvětlení přechodu pro chodce v Krásných Loučkách.

„V rámci akce budou propojeny dvě zastávky MHD chodníky s bezbariérovými úpravami ze zámkové dlažby a bude instalováno nasvětlení přechodu pro chodce na silnici I/57, včetně doplnění stávajícího veřejného osvětlení," popsal stavbu Georgios Bazakas.

Ve stejném termínu, tedy do konce září, skončí také stavební práce v kině Mír, kde probíhá vestavba výtahu, vybudování toalety a přístupové venkovní rampy pro imobilní osoby.

Silnice je prý úzká

Již téměř hotová je rekonstrukce části komunikace v ulici Městské. „Oprava se týkala dvousetmetrového úseku od křižovatky s ulicemi Maxe Švabinského, Cvilínské a Boční po křižovatku s ulicí Brožíkovou. Původní žulové kostky nahradil asfalt, bylo nově provedeno odvodnění a došlo také ke zpevnění svahu pod komunikací tahovými mikropilotami," upřesnil Georgios Bazakas.

V průběhu stavby kontaktovali městský úřad zdejší obyvatelé, kteří nejsou spokojeni se šířkou vozovky. Poukazují, že komunikace široká 4,5 metru, byť podle normy vyhovuje obousměrnému provozu, je úzká a dvě auta, pokud je jedno nákladní, se mají problém vyhnout.

Jejich požadavkem na dodatečné opatření ve formě vybudování zálivu pro možné vyhýbání míjejících se vozidel se bude zabývat dopravní komise.

Odkanalizování krnovských ulic

Nejvíce finančních prostředků, téměř 7,5 milionu korun, jde do rekonstrukcí kanalizací v ulicích Žižkově, Jesenické, Pivovarské a Smetanově okruhu. „Jedná se o úseky, které se nacházejí v havarijním stavu. Na Žižkově ulici je oprava, která byla prováděna výkopovou technologií, u konce, ostatní práce jsou v běhu a probíhají bezvýkopově.

Tato metoda je sice o 20 až 30 procent dražší než výkopová, ale její použití v těchto případech je nutné, protože výkopy by byly problematické.

Na Pivovarské ulici je kanalizace umístěná pod teplovodem, na Jesenické ulici vede opravovaný úsek před panelovými domy v pásmu zeleně a na Smetanově okruhu je na komunikaci hustý provoz," uzavřela celou rekonstrukci ředitelka Krnovských vodovodů a kanalizací Eva Šindelářová.