Pro výpočet této daně jsou v současné době v Krnově u stavebních pozemků, obytných domů, bytů a nebytových prostor stanoveny tři koeficienty v rozmezí od 1,6 do 2,5. Zdanění se liší podle toho, v jakém katastrálním území se nemovitost nachází, zda v centru, na periferii nebo v některé z místních částí.

Pro výpočet daně ze staveb pro individuální rekreaci a u garáží dnes platí koeficient 1,5 a místní koeficient není stanoven vůbec. „V nové vyhlášce dochází ke sjednocení koeficientu pro všechna katastrální území na 2,0 a koeficient 1,5 byl zrušen, tudíž činí 1. Dále pro celé území města dochází k zavedení místního koeficientu ve výši 2,“ uvádí základní navrhované změny vedoucí odboru finančního a živnostenského Josef Hranec.

Dvojnásobný příjem pro rozpočet

Pokud bude vyhláška schválena, tyto změny by měly v budoucnu přinést do městského rozpočtu téměř dvojnásobný příjem.

Na programu zasedání je také celá řada ekonomických záležitostí. Úprava rozpočtu 2023, účetní závěrka města za loňský rok, plnění rozpočtu k 31. 3. 2023, odpis nedobytných pohledávek, prominutí poplatků z prodlení nebo závěrečný účet města za rok 2022. Občané ho mohou připomínkovat písemně do 6. června nebo také ústně přímo při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Nový strategický plán města Krnova na roky 2023 až 2030, bezúplatný převod silnice vedoucí na Ježník z majetku Moravskoslezského kraje do vlastnictví města, stanovení kupní ceny pro prodej městských pozemků pod bytovými domy, v nichž jsou byty v soukromém vlastnictví. To jsou další body z programu zasedání zastupitelstva Krnova.