Jejím podnikatelským oborem je výroba protihlukových hliníkových stěn. „Ve čtvrtek 20. dubna bylo předáno staveniště generálnímu dodavateli stavby, společnosti PS Brno s tím, že ukončení výstavby a otevření nového sídla společnosti je plánováno na duben roku 2024,“ uvedl ředitel firmy Marek Witassek.

Společnost EDS Trade má s městem Krnovem uzavřenou smlouvu budoucí kupní o převodu vlastnického práva k pozemku o výměře 24 526 metrů čtverečních. Za metr pozemku investor zaplatí 335 korun bez DPH.

V době uzavírání smlouvy na sklonku roku 2021 firma počítala s investicí 90 milionů korun bez DPH. „Cenu naší investice jsme od té doby téměř zdvojnásobili, a to konkrétně na 176 milionů korun bez DPH,“ řekl Marek Witassek.

V průmyslové zóně Krnov - Červený Dvůr právě rozjíždí výrobu potravinářská firma DMHermes Trade.  Nejznámějším produktem této firmy jsou proteinové a ovocné „raw energy“ tyčinky Bombus.
Nový investor v Krnově: v Červeném dvoře vyrábí proteinové tyčinky Bombus

Firma EDS Trade se v budoucnu chystá v Červeném Dvoře zaměstnat 55 až 120 zaměstnanců.

„V souvislosti s otevřením nového sídla společnosti samozřejmě budeme přijímat nové zaměstnance, a to především na pozicích vedoucí či mistr výroby, operátor výroby a silniční dělník,“ upřesnil ředitel firmy.

Centrem areálu bude pětipodlažní nepodsklepená administrativní budova, ke které budou bezprostředně přiléhat jednopodlažní stavby. Ty budou sloužit jako výrobní prostory a zázemí pro pracovníky.

Jsou zde také plánovány další skladovací prostory. Zbylé části pozemku využije firma pro parkování služebních vozidel a zaměstnanců tak, aby areál byl samostatný a způsobilý provozu, na který je dimenzován. Zastavěnou plochu by měla z nadpoloviční většiny zabírat výrobní složka a zhruba třetinu obsadí prostory pro skladování v souvislosti s výrobou. Zbytek zabere administrativa.

Druhá etapa průmyslové zóny v Červeném Dvoře, která má rozlohu deseti hektarů, je v současné době obsazená z poloviny. Na ploše 31 114 metrů čtverečních od února loňského roku již působí krnovská potravinářská firma DMHermes Trade.

Jejím hlavním výrobním programem jsou ovocné a proteinové raw tyčinky, ovesné bio kaše, proteinové tyčinky s čokoládou, ořechové krémy a nejnověji také ovocné bonbóny. Zbývajících pět hektarů město Krnov stále nabízí investorům.

Letecký pohled na průmyslovou zónu.
Poznámka Fidela Kuby: Neber dotace

Cena pozemku je minimálně 351 korun za metr čtvereční plus příslušná sazba DPH. V území jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě a stavební objekty, jako splašková a dešťová kanalizace, vodovod, elektrická přípojka nízkého napětí a trafostanice, přípojka plynu, chodníky a autobusové zastávky. Zóna je napojena na komunikaci I/57, která vede z Krnova do Opavy.